29 czerwca 2024 r. w Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa Konkursu Uczelnia Liderów 2024. Uczelnię reprezentowały dr Karolina Wnuk – Prodziekan Wydziału Logistyki i Transportu MWSLiT we Wrocławiu oraz mgr Monika Łyszczarz – Kierownik Biura Karier MWSLiT we Wrocławiu.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kolejny raz została uhonorowana certyfikatem Uczelnia Liderów, jako jedyna uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku.

 

To już czternasty raz MWSLiT we Wrocławiu znalazła się w gronie najlepszych uczelni w kraju.

 

W tegorocznej edycji MWSLiT została również uhonorowana wyróżnieniem Primus, z uwagi na zdobycie największej liczby punktów rankingowych w tegorocznej procedurze certyfikacyjnej.

 

Certyfikat Uczelnia Liderów przyznawany jest szkołom wyższym, które wyróżniają się na rynku działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie kreatywności, pomysłowości i postaw proinnowacyjnych studentów.

 

Przyznanie powyższych nagród to potwierdzenie, iż studia w MWSLiT we Wrocławiu dzięki nowoczesnemu, praktycznemu kształceniu rozwijają zdolność budowania kompetencji liderskich oczekiwanych od logistyków na rynku pracy a także pokazuje rozwój uczelni  i jej pozycję w gronie liderów szkolnictwa wyższego.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype