dobra uczelnia wiarygodna

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu po raz kolejny została wyróżniona Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznanym przez Akademickie Centrum Informacyjne na rok akademicki 2016/2017. Uczelnia jest laureatem certyfikatu Wiarygodna Szkoła nieprzerwanie od 2005 roku. Wyróżnienie to potwierdza wysokie standardy nauczania, zarówno kształcenia merytorycznego, jak i praktycznego.

MWSLiT po raz 6 otrzymała także certyfikat Dobra Uczelnia – Dobra Praca, który jest potwierdzeniem rzetelnego przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy. Nagroda ta stanowi wyróżnienie Szkoły jako placówki realizującej odpowiednie dla rynku pracy programy nauczania oraz prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status absolwentów na rynku pracy.

Od 2010 roku projektowi Wiarygodna Szkoła towarzyszy konkurs na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce zaadresowany do wszystkich szkół wyższych publicznych i niepublicznych. W tym roku Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ponownie została jednym z laureatów. W organizowanym po raz siódmy konkursie oceniono stopień wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej. Na podstawie wieloaspektowej analizy MWSLiT znalazła się w gronie laureatów, którzy zgromadzili największą liczbę punktów we wszystkich badanych obszarach. Uczelnia uzyskała wysokie oceny w szczególności za:  

 

  • rozbudowę infrastruktury badawczej, umożliwiającej prowadzenie zajęć o charakterze praktycznym oraz pozwalającej na realizację dodatkowych badań o charakterze naukowym.  
  • współpracę ze środowiskiem pracodawców i włączenie ich w proces dydaktyczny oraz za wdrażanie licznych projektów mających na celu dostosowanie programów nauczania do oczekiwań rynku pracy.  
  • nowatorskie podejście do kształcenia wyższego poprzez uruchomienie i konsekwentną realizację systemu studiów dualnych na kierunku logistyka i transport oraz wzbogacenie oferty uczelni o nowe specjalności.  
  • wielopłaszczyznową działalność Biura Karier mającą na celu kształtowanie postaw pro-przedsiębiorczych, organizację cyklicznych spotkań z pracodawcami, wyjazdów studyjnych, a także bezpłatnych zajęć warsztatowych.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype