FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb-1 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu uzyskała dofinansowanie na realizację nowego projektu w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z 430 projektów podlegających ocenie wybranych zostało 137, a nasza uczelnia zajęła znakomite 20 miejsce.

Celem projektu Liderzy TSL - program rozwoju kompetencji jest wsparcie 150 studentów podczas nauki na dwóch ostatnich semestrach na kierunkach logistyka i transport przez trzy kolejne lata. Podczas realizacji projektu kształtowane będą kompetencje studentów istotne z punktu widzenia rynku pracy: zawodowe, komunikacyjne, przedsiębiorcze, informatyczne i analityczne. Przewidziano także indywidualny dobór rodzaju i zakresu wsparcia uczestników w oparciu o bilans kompetencji. Na tej podstawie studenci wezmą udział np. w certyfikowanych szkoleniach zawodowych, językowych i komputerowych; w zajęciach o charakterze warsztatowym i projektowym - realizowanych we współpracy z pracodawcami oraz będą uczestniczyć w wizytach studyjnych.

Założeniem jest, że udział w projekcie przełoży się na wzrost liczby studentów kontynuujących kształcenie lub wzrośnie liczba zatrudnionych absolwentów.

 

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype