15 marca została rozpoczęta rekrutacja na studia i praktyki w ramach projektu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018. Chętnych na wyjazd zapraszamy do składania podań aplikacyjnych do Działu Współpracy z Zagranicą osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia. Przypominamy, że aby wziąć udział w rekrutacji, należy być studentem co najmniej drugiego roku.

 

Oferujemy wyjazdy na studia do krajów programu, czyli: Francji, Niemiec, Holandii, Portugalii, Czech, Węgier, Bułgarii, Słowacji, Turcji oraz na Litwę. Istnieje także możliwość wyjazdu do krajów partnerskich: Albanii, Kosowa i Rosji!

 

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do DWZ wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania w zakładce Współpraca Międzynarodowa > Erasmus+ > Rekrutacja), zaświadczenie o średniej ocen z dziekanatu (w przypadku studentów 1. stopnia wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z poprzednich dwóch semestrów studiów, w przypadku studentów 2. stopnia – z jednego), list motywacyjny, CV zgodne ze wzorem Europass oraz zdjęcie paszportowe podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Dodatkowe zaświadczenia o aktywnym udziale studenta w życiu uczelni (np. zaświadczenie o członkostwie w Studenckim Kole Naukowym), dokumenty poświadczające pozauczelnianą aktywność studenta związaną z jego/jej kierunkiem studiów (np. zaświadczenie o odbyciu szkolenia, list polecający pracodawcy) będą dodatkowymi atutami!

 

UWAGA! Wszyscy kandydaci, niezależnie od posiadanych certyfikatów językowych, są zobowiązani podejść do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim!

 

Szczegóły rekrutacji dostępne w Dziale Współpracy z Zagranicą.

 

Powodzenia!

 

 

zajawka_m

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype