6 października 2017 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Na obchody przyjechali liczni goście z Polski i z zagranicy. Uroczystość oficjalnym przywitaniem rozpoczął Rektor MWSLiT dr Marcin Pawęska, który szczególnie ciepłe słowa skierował do studentów rozpoczynających studia w MWSLiT we Wrocławiu. Podczas przemówienia inauguracyjnego rektor podsumował obfity w nagrody i wyróżnienia poprzedni rok akademicki. W szczególny sposób docenił także osoby, instytucje oraz przedsiębiorstwa, dzięki których współpracy możliwe jest doskonalenie procesu dydaktycznego w MWSLiT.

 

Podczas inauguracji studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie, a Prezydent MWSLiT mgr inż. Janusz Pawęska wręczył Stypendium Prezydenta za najlepsze wyniki w nauce w roku akademickim 2016/2017. Otrzymała je Shaklo Shermukhhamedova.

 

W imieniu studentów głos zabrała przedstawicielka samorządu studenckiego, która gorąco powitała wszystkich zgromadzonych, a adeptom pierwszego roku pogratulowała wyboru uczelni.

Kulminacyjnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny Stimulating Innovation, wygłoszony przez Profesora Uniwersytetu Wayne State w Detroit – Timothy Buttlera.

 

Po wykładzie inauguracyjnym nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, którą reprezentował Rektor dr Marcin Pawęska i Narodowym Uniwersytetem Lotniczym w Kijowie reprezentowanym przez Rektora prof. Isayenko Volodymira Mykolaiovicha. Podpisano także umowę o współpracy z Lotus Business School, Pune z Indii, którą reprezentował dyrektor uczelni prof. Charudatt Bodhankar.

 

Na zakończenie nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, dla których rozpoczął się nowy etap w życiu. Wierzymy, że zdobyte w murach uczelni wiedza i doświadczenie przyczynią się do pasma sukcesów zawodowych.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype