20 lutego 2018 r. w godzinach 10:00-13:00 odbył się Dzień Powitalny dla studentów, którzy przyjechali z Kosowa, Ghany i Turcji na naszą uczelnię w ramach programu Erasmus +.  W pierwszej części spotkania studenci poznali się z pracownikami Działu Współpracy z Zagranicą oraz zostali zapoznani przez Prodziekan oraz Kierownika Dziekanatu ze strukturą uczelni. O godzinie 12:00 rozpoczęły się Warsztaty Międzykulturowe, podczas których wizytujący studenci mogli lepiej się poznać. Studenci zostali także zaproszeni do Klubu Erasmus+, którego głównym celem jest wsparcie oraz organizowanie dodatkowych zajęć i atrakcji studentom przyjezdnym w ramach programu Erasmus +

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype