Miło nam poinformować, że Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu wdrożyła System Zarządzania Jakością odpowiadający normie PN-EN ISO 9001:2015 i skutecznie go realizuje.

Przeprowadzona w marcu 2018r. certyfikacja potwierdza rozwój uczelni i doskonalenie procesów. Ocenie zostały poddane następujące elementy:

 

  • zarządzanie dydaktyką,
  • działalność naukowo-badawcza,
  • usługi z zakresu badań, konsultingu,
  • usługa rozwojowa w obszarze szkoleń MWSLiT.

 

Na szczególną uwagę zasłużyła duża motywacja kierownictwa do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, a także infrastruktura, która ma znaczący wpływ na wysoką jakość usług edukacyjnych. Uzyskana certyfikacja jest dowodem na skuteczną realizację zaplanowanych celów. Na podstawie przeprowadzonego audytu potwierdzono prowadzoną na uczelni Politykę Jakości, a także określono wzajemne zależności pomiędzy procesami i metodami ich skutecznego nadzorowania.

 

Zgodność Systemu Zarządzania Jakością potwierdzono certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą IQS CERT Sp. z o.o.

 

 

zajawka_m

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype