W Gazecie Wyborczej w dodatku Mój Biznes ukazał się artykuł dotyczący rozwoju branży logistycznej na przestrzeni ostatnich lat. Branża TSL jest jedna z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, dlatego studenci już w czasie studiów zdobywają doświadczenie odbywając staże bądź praktyki. W artykule znalazła się również wypowiedź rektora MWSLiT, dr. Marcina Pawęska, który przedstawia wdrożony przez uczelnię system studiów dualnych -  połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

Link do artykułu

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype