Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu już po raz 8 została uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów” jako najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce kształcąca specjalistów w zakresu logistyki i transportu. W programie „Uczelnia Liderów” certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe, które kształcą LIDERÓW SPOŁECZNYCH – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. Certyfikat potwierdza, że instytucja akademicka prowadzi studia w taki sposób, by uczyć swoich studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech, przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. W tym roku MWSLiT otrzymała Certyfikat Platynowy, który otrzymują z mocy prawa szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które po raz ósmy uzyskują Znak Jakości „Uczelnia Liderów”, co potwierdza ich konsekwencje i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Kolejne wyróżnienie otrzymał JM Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu – dr Marcin Pawęska. Jest to „Aurea Praxis” za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania w kierowanej przez siebie uczelni idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype