6 października 2018 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Na obchody przyjechali liczni goście z Polski i z zagranicy. Uroczystość, oficjalnym przywitaniem, rozpoczął Rektor MWSLiT dr Marcin Pawęska, który szczególnie ciepłe słowa skierował do studentów rozpoczynających studia w MWSLiT we Wrocławiu. Podczas przemówienia inauguracyjnego rektor podsumował obfity w nagrody i wyróżnienia poprzedni rok akademicki. Zaakcentował także zasługi osób, instytucji oraz przedsiębiorstw, dzięki współpracy których możliwe jest doskonalenie procesu dydaktycznego w MWSLiT we Wrocławiu.

 

Podczas inauguracji studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie, a Prezydent MWSLiT mgr inż. Janusz Pawęska wręczył Stypendium Prezydenta za najlepsze wyniki w nauce w roku akademickim 2017/2018. Otrzymała je Yelyzaveta Havrylovska .

 

W imieniu studentów głos zabrała przewodnicząca samorządu studenckiego, która gorąco powitała wszystkich zgromadzonych, a adeptom pierwszego roku pogratulowała wyboru uczelni.

 

Kulminacyjnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny, wygłoszony przez Profesora Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii – Richarda Wildinga.

 

Po wykładzie inauguracyjnym nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, którą reprezentował Rektor dr Marcin Pawęska i Uniwersytetem Technicznym w Cebu na Filipinach reprezentowanym przez Vice-Prezydenta do Spraw Nauki dr. Victora Villaganasa.

 

Na zakończenie wręczono dyplomy absolwentom Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, dla których rozpoczął się nowy etap w życiu. Wierzymy, że zdobyte w murach uczelni wiedza i doświadczenie przyczynią się do wielu sukcesów zawodowych.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype