W maju i czerwcu 2020 roku studenci Wayne State University w Detroit (Michigan USA) oraz studenci z MWSLiT we Wrocławiu uczestniczyli we wspólnym projekcie, którego celem było poznanie i zrozumienie różnic kulturowych funkcjonujących w świecie logistyki. Studenci zorganizowali szereg spotkań on-line, podczas których przeprowadzili ze sobą dyskusje. Ich zadaniem było odnalezienie najważniejszych różnic i podobieństw w kulturze biznesowej obowiązującej w Polsce i w USA. Dzięki projektowi studenci nawiązali nowe znajomości interpersonalne oraz rozwinęli kompetencje językowe i informacyjno-komunikacyjne.

 

„Naszym celem jest zwiększenie wśród studentów świadomości na temat globalnych praktyk biznesowych i różnorodnych kultur poprzez rozmowy studentów ze Stanów Zjednoczonych ze studentami w Polsce” – powiedział o projekcie Kevin Ketels - wykładowca WSU i koordynator wymiany po stronie amerykańskiej.

 

W wyniku wymiany utworzono raporty i zestawienia, które przygotowano na podstawie przeprowadzonych wywiadów. Wymiana była kontynuacją projektu, który rozpoczął się w roku akademickim 2018/2019.

 

slajd m slajd virt m slajd virt m

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype