Ranking Uczelni Niepublicznych – Perspektywy 2020, jest jednym z najbardziej prestiżowych i miarodajnych rankingów edukacyjnych w Polsce. Ranking odzwierciedla wszystkie istotne funkcje uczelni wyższych: badawcze, dydaktyczne, społeczne oraz związane z transferem wiedzy, a także bierze pod uwagę ekonomiczne losy absolwentów.
 
Według Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2020, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest najlepszą uczelnią logistyczną w kraju.     

Spośród wszystkich Uczelni Niepublicznych na Dolnym Śląsku, biorących udział w kwalifikacji , MWSLiT we Wrocławiu uzyskała najwyższe noty w takich dziedzinach jak: preferencje pracodawców, kadra naukowa o najwyższych kwalifikacjach, efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania oraz umiędzynarodowienie.

Wysoka pozycja w Rankingu Perspektywy 2020  jest potwierdzeniem   zaangażowania uczelni w realizację kształcenia zgodnie z nowoczesnymi standardami akademickimi, a także świadczy o najwyższej jakości studiów jak również plasuje  uczelnię w gronie liderów na rynku Szkolnictwa Wyższego.

 

Link do artykułu

perspektywy 2020

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype