Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku podpisały umowę o współpracy.

 

Szkoła z Kłodzka została partnerem w projekcie Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

 

Projekt zakłada wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z uczelniami wyższymi. Współpraca obejmuje zajęcia edukacyjne realizowane przez wykładowców akademickich, badania w laboratoriach uczelni, zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technikami/ technologiami w branży spedycyjno-logistycznej czy doskonalenie umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Liczymy na owocną współpracę!

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype