20 marca 2021 r. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbył się dzień wstępny dla studentów zaocznych.

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się w formie on-line.

 

Tegoroczni studenci zostali powitani przez władze dziekańskie uczelni, a poszczególne jednostki organizacyjne, działające na terenie uczelni, przedstawiły zakres swojej działalności. Słuchacze odbyli szkolenie biblioteczne i informatyczne, a także zapoznali się:

 

  • ze strukturą uczelni i funkcjonowaniem dziekanatu,
  • z Działem Współpracy z Zagranicą i wymianą międzynarodową studentów,
  • z ofertą zajęć sportowych,
  • z ofertą Biura Karier.

Dziękujemy za udział w spotkaniu!

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype