Absolwenci studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków, którzy przystąpili do egzaminu dyplomowego z końcem czerwca już dziś stali się posiadaczami Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w obszarze międzynarodowego przewozu osób i rzeczy. Studia zwalniają absolwentów z egzaminu państwowego.

 

W programie studiów podyplomowych znalazły się takie zagadnienia merytoryczne, których znajomość jest wymagana od kadry zarządzającej firmą przewozową, zgodnie ze standardem europejskich Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w dziedzinie transportu rzeczy i osób.

 

Absolwenci posiadają wiedzę dotyczącą źródeł ustawodawstwa prawa transportowego, dostępu do zawodu przewoźnika w Unii Europejskiej, elementów prawa handlowego, cywilnego, socjalnego i podatkowego związanych z funkcjonowaniem firm transportowych, najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie transportu towarowego oraz zasad przewozu wybranych grup ładunków. Wiedza ta jest podstawą uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w dziedzinie przewozu rzeczy i osób.

 

Studia podyplomowe, na dzisiejszym rynku pracy, są ważnym elementem w życiorysie zawodowym. Zdobycie dyplomu oraz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych jest potwierdzeniem podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności.

 

 

zaj

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.pl



RODO  

facebook     youtube     skype     skype