Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów konkursu Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne w kategorii: NAJLEPSZE POLSKIE UCZELNIE NIEPAŃSTWOWE. MWSLiT we Wrocławiu uzyskała wyróżnienie jako jedna z dwóch uczelni niepaństwowych w Polsce.

 

Celem konkursu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.

 

Wyróżnienie to potwierdza, iż Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest placówką prezentującą najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującą adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki którym może kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

 

MWSLiT wyróżnia się:

  • unikalnymi i nowatorskimi programami studiów,
  • wzorową współpracą z firmami i przedsiębiorstwami z branży TSL,
  • umiędzynarodowieniem studiów,
  • prestiżowymi akredytacjami,
  • nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną,
  • dynamiczną działalnością badawczo-rozwojową.

 

Powyższe wyróżnienie jest potwierdzeniem starań uczelni w ulepszaniu jakości kształcenia i dostosowywania programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy. 

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype