1 października 2021 r. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbył się dzień wstępny dla studentów studiów licencjackich i inżynierskich pierwszego semestru.

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, zarówno studenci jak i przedstawiciele uczelni zachowali wszelkie środki ostrożności podczas spotkania.

 

Tegoroczni studenci zostali powitani przez władze dziekańskie uczelni a poszczególne jednostki organizacyjne działające na terenie uczelni, przedstawiły zakres swojej działalności. Słuchacze odbyli szkolenie biblioteczne i informatyczne, a także zapoznali się:

 

  • ze strukturą uczelni i funkcjonowaniem dziekanatu,
  • z Działem Współpracy z Zagranicą i wymianą międzynarodową studentów,
  • z ofertą zajęć sportowych,
  • z ofertą Biura Karier.

 

Dziękujemy za przybycie!!!

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype