Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oprócz studiów I i II stopnia, oferuje także bogatą ofertę studiów podyplomowych, podnoszących kompetencje na obecnym rynku pracy.

 

Organizacja i zarządzanie przewozem osób i rzeczy, to studia podyplomowe które pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania firmą przewozową, z uwzględnieniem wszystkich wymagań prawnych regulujących funkcjonowanie transportu zarobkowego w Unii Europejskiej. Efektem posiadania tej wiedzy oraz wprowadzanych na jej podstawie działań jest zbliżenie jakości zasad funkcjonowania polskich firm przewozowych do standardów europejskich.

 

Program studium zawiera równocześnie zagadnienia merytoryczne wymagane przez kadrę zarządzającą firmą przewozową, zgodnie ze standardem europejskich Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w dziedzinie transportu rzeczy i osób.

 

Studia zwalniają absolwentów z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w obszarze międzynarodowego przewozu osób i rzeczy.

 

Studia podyplomowe kierowane są do:

 

  • osób zajmujących się utrzymaniem, eksploatacją i zarządzaniem flotą pojazdów,
  • członków zarządu firm transportowych,
  • dyspozytorów w firmach transportowych, dyspozytorów firm spedycyjnych,
  • absolwentów kierunków transport lub logistyka oraz pokrewnych,
  • wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub przebranżowić się w kierunku organizacji i zarządzania przewozami ładunków.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji, która trwa do 11 marca 2022 r.

 

Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej uczelni: https://www.mwsl.eu/studia-podyplomowe/organizacja-i-zarzadzanie-przewozem-ladunkow#

 

 Org

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype