REKRUTACJA 2021/2022 TRWA!

    SPRAWDŹ    
  

O Uczelni

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje już od 20 lat. Priorytetem naszej uczelni była i jest nieustanna dbałość o jakość nauczania oraz wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy europejskie.

 

Czołową pozycję i sukcesy MWSLiT we Wrocławiu gwarantują przede wszystkim rzetelnie przygotowane i innowacyjne programy kształcenia oraz doskonała kadra dydaktyczna – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, nieustannie aktualizujący swoją wiedzę oraz dbający o rozwój studentów, którzy są regularnie zapraszani do udziału w pracach badawczych. Ponadto nasi studenci mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia profesorów z zagranicy oraz przedstawicieli świata biznesu. Szczególną uwagę przykładamy do studiów z zakresu logistyki i transportu. Nasze wieloletnie doświadczenie, współpracę z zagranicznymi uczelniami i firmami, jak również liczne badania naukowe skutecznie przekładamy na tworzenie praktycznych i ciekawych programów studiów, dzięki którym studenci studiów podyplomowych znacznie rozbudują swoje doświadczenie zawodowe.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje już od 19 lat. Priorytetem naszej uczelni była i jest nieustanna dbałość o jakość nauczania oraz wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy europejskie.

 

Czołową pozycję i sukcesy MWSLiT we Wrocławiu gwarantują przede wszystkim rzetelnie przygotowane i innowacyjne programy kształcenia oraz doskonała kadra dydaktyczna – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, nieustannie aktualizujący swoją wiedzę oraz dbający o rozwój studentów, którzy są regularnie zapraszani do udziału w pracach badawczych. Ponadto nasi studenci mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia profesorów z zagranicy oraz przedstawicieli świata biznesu. Szczególną uwagę przykładamy do studiów z zakresu logistyki i transportu. Nasze wieloletnie doświadczenie, współpracę z zagranicznymi uczelniami i firmami, jak również liczne badania naukowe skutecznie przekładamy na tworzenie praktycznych i ciekawych programów studiów, dzięki którym studenci studiów podyplomowych znacznie rozbudują swoje doświadczenie zawodowe.

List od Rektora

Szanowni Państwo,

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest wiodącą uczelnią logistyczną. Od lat z dumą pełnimy rolę lidera studiów z zakresu logistyki, transportu oraz budownictwa.

 

Potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia oferowanego przez MWSLiT we Wrocławiu, jest realizacja studiów zamawianych dla największych instytucji.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu stawia na innowacyjność, rozwój oraz reaguje na aktualne potrzeby rynku pracy. Nasze dwudziestoletnie doświadczenie pozwala nam na nieograniczanie się do tradycyjnych kierunków studiów i utartych metod nauczania.

 

Studia podyplomowe w obecnych czasach to jeden z ważniejszych elementów życiorysu zawodowego, a zdobycie dobrej pracy czy też rozwój osobisty na aktualnie zajmowanym stanowisku wymagają ciągłego doskonalenia i zdobywania nowych kwalifikacji.

 

Wiedza nabywana przez słuchaczy studiów podyplomowych na naszej uczelni łączy ze sobą teorię przekazywaną przez naukowców z wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą przedsiębiorców.

 

Nasze Studia, oprócz zajęć teoretycznych oraz warsztatów laboratoryjnych realizowanych w siedzibie uczelni, wzbogacone są o wyjazdy studyjne, które praktycznie uzupełniają wiedzę i umiejętności słuchaczy.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy w roku akademickim 2021/2022 bogatą ofertę studiów podyplomowych. Zapraszamy na studia, które pomogą Państwu w zdobyciu specjalistycznej wiedzy i z pewnością zagwarantują zawarcie ciekawych i nierzadko owocnych znajomości z osobami pracującymi w Państwa branży.

 

Serdecznie zapraszam

 

Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Dr Marcin Pawęska

Oferta edukacyjna

Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi Zarządzanie łańcuchami dostaw w przemyśle motoryzacyjnym
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką Technik logistyk - Technik spedytor Podyplomowe studia pedagogiczne
Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej
Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu Zakupy strategiczne Studia zamawiane

Rankingi

podyplomowe perspektywy2021
Najlepsza specjalistyczna uczelnia logistyczna w Polsce według Rankingu Perspektywy 2021
Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku
Laureat certyfikatu „Uczelnia Wyższa Roku 2020”
Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 rok
Laureat certyfikatu „Studia z Przyszłością” od 2018 roku
podyplomowe dudp2021
Uczelnia ośmiokrotnie wyróżniona certyfikatem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”

Rekomendacje

Erwin Stróżyk

Erwin Stróżyk

Pracownik administracyjno-logistyczny, P. W. Dart w Zielonej Górze,
Absolwent MWSLiT Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw

 

(…)  Do podjęcia studiów z zakresu logistyki zachęcił mnie mój ówczesny pracodawca. Po skończeniu studiów językowych znalazłem zatrudnienie w firmie transportowo-spedycyjnej na stanowisku asystent spedytora. Potrzebowałem wiedzy, aby móc z większą świadomością wykonywać powierzone mi obowiązki. Stąd trafny wybór studiów podyplomowych Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw.
Rozpoczynając naukę na MWSLiT we Wrocławiu oczekiwałem, że zapoznam się z procesami zachodzącymi w danym sektorze gospodarczym. Fakt, że zajęcia wykraczały poza dziedzinę, z którą byłem związany zawodowo, okazał się bardzo pozytywny. Pracując obecnie w zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracownika administracyjno-logistycznego, już od samego początku rozumiałem wiele procesów zachodzących w firmie jak relacje związane z firmami transportowymi, zleceniodawcami i niektórymi procesami wewnątrzzakładowymi.
Zajęcia na uczelni były prowadzone rzetelnie i ciekawie, a wykładowcy byli przygotowani do przekazywania wiedzy i potrafili zainteresować omawianymi przez siebie zagadnieniami. Szczególnie przydatne okazały się zajęcia praktyczne w postaci laboratoriów lub gier logistycznych (symulacji). Wykładowców cechował dobry kontakt ze słuchaczami.
Podsumowując, mogę powiedzieć, że rok nauki na studiach podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu stał się w moim przypadku okresem rozbudowania ogólnej wiedzy z dziedziny logistyki, którą obecnie wykorzystuję w pracy.

Erwin Stróżyk

Erwin Stróżyk

Pracownik administracyjno-logistyczny, P. W. Dart w Zielonej Górze,
Absolwent MWSLiT Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw

 

(…)  Do podjęcia studiów z zakresu logistyki zachęcił mnie mój ówczesny pracodawca. Po skończeniu studiów językowych znalazłem zatrudnienie w firmie transportowo-spedycyjnej na stanowisku asystent spedytora. Potrzebowałem wiedzy, aby móc z większą świadomością wykonywać powierzone mi obowiązki. Stąd trafny wybór studiów podyplomowych Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw.
Rozpoczynając naukę na MWSLiT we Wrocławiu oczekiwałem, że zapoznam się z procesami zachodzącymi w danym sektorze gospodarczym. Fakt, że zajęcia wykraczały poza dziedzinę, z którą byłem związany zawodowo, okazał się bardzo pozytywny. Pracując obecnie w zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracownika administracyjno-logistycznego, już od samego początku rozumiałem wiele procesów zachodzących w firmie jak relacje związane z firmami transportowymi, zleceniodawcami i niektórymi procesami wewnątrzzakładowymi.
Zajęcia na uczelni były prowadzone rzetelnie i ciekawie, a wykładowcy byli przygotowani do przekazywania wiedzy i potrafili zainteresować omawianymi przez siebie zagadnieniami. Szczególnie przydatne okazały się zajęcia praktyczne w postaci laboratoriów lub gier logistycznych (symulacji). Wykładowców cechował dobry kontakt ze słuchaczami.
Podsumowując, mogę powiedzieć, że rok nauki na studiach podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu stał się w moim przypadku okresem rozbudowania ogólnej wiedzy z dziedziny logistyki, którą obecnie wykorzystuję w pracy.

Anna Tęcza

Anna Tęcza

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej,
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

 

Studia podyplomowe Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu pozwalają zdobyć solidną wiedzę dzięki wykwalifikowanej kadrze naukowej w zakresie budowy, projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi oraz obiektami mostowymi.
Już od kilkunastu lat pracuję zawodowo w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w Wydziale Mienia i Infrastruktury Drogowej - obecnie pełnię funkcję inspektora do spraw infrastruktury drogowej. Studia podyplomowe w MWSLiT pozwoliły mi rozbudować posiadane wykształcenie kierunkowe, praktykę i doświadczenie zawodowe o zasób nowoczesnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. W trakcie studiów uzyskałam rzetelne przygotowanie w zakresie zamówień publicznych, podstaw projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi czy zarządzania drogami i mostami . Obecnie jest mi to bardzo przydatne i pomocne w codziennych obowiązkach zawodowych. Wiedza przekazywana na tej uczelni jest rzetelna, treściwa i prezentowana w sposób ciekawy, trafiający do osób studiujących. Dlatego z pełnym przekonaniem rekomenduję MWSLiT we Wrocławiu jako dobry wybór.

Anna Tęcza

Anna Tęcza

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej,
Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej

 

Studia podyplomowe Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu pozwalają zdobyć solidną wiedzę dzięki wykwalifikowanej kadrze naukowej w zakresie budowy, projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi oraz obiektami mostowymi.
Już od kilkunastu lat pracuję zawodowo w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w Wydziale Mienia i Infrastruktury Drogowej - obecnie pełnię funkcję inspektora do spraw infrastruktury drogowej. Studia podyplomowe w MWSLiT pozwoliły mi rozbudować posiadane wykształcenie kierunkowe, praktykę i doświadczenie zawodowe o zasób nowoczesnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. W trakcie studiów uzyskałam rzetelne przygotowanie w zakresie zamówień publicznych, podstaw projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi czy zarządzania drogami i mostami . Obecnie jest mi to bardzo przydatne i pomocne w codziennych obowiązkach zawodowych. Wiedza przekazywana na tej uczelni jest rzetelna, treściwa i prezentowana w sposób ciekawy, trafiający do osób studiujących. Dlatego z pełnym przekonaniem rekomenduję MWSLiT we Wrocławiu jako dobry wybór.

Jarosław Wawryn

Jarosław Wawryn

Specjalista ds. logistyki, Wezi-tec Sp. z o.o. w Legnicy,
Absolwent MWSLiT Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw

 

Studia podyplomowe bardzo konkretne, przekaz szerokiej wiedzy z dziedziny logistyki łańcuchów dostaw, jak również tematyki towarzyszącej powyższej logistyce.
Zakres tematyczny bardzo rozsądnie dobrany w stosunku do obecnych trendów panujących w logistyce.
Wiedza zdobyta podczas studiów bardzo pomocna w praktyce.
Szczerze polecam!

Jarosław Wawryn

Jarosław Wawryn

Specjalista ds. logistyki, Wezi-tec Sp. z o.o. w Legnicy,
Absolwent MWSLiT Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw

 

Studia podyplomowe bardzo konkretne, przekaz szerokiej wiedzy z dziedziny logistyki łańcuchów dostaw, jak również tematyki towarzyszącej powyższej logistyce.
Zakres tematyczny bardzo rozsądnie dobrany w stosunku do obecnych trendów panujących w logistyce.
Wiedza zdobyta podczas studiów bardzo pomocna w praktyce.
Szczerze polecam!

Artur Lellek

Artur Lellek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

MWSLiT we Wrocławiu to nowoczesna uczelnia z dobrze wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną oraz ciekawą ofertą edukacyjną. W 2016 roku ukończyłem na uczelni studia podyplomowe Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów. Wiedza oraz praktyka, którą zdobyłem podczas studiowania pokryła się z moimi oczekiwaniami. Zajęcia w bardzo dużej mierze ukierunkowane były na praktyczne poznanie zagadnień. Częste wyjazdy studyjne pozwoliły mi skonfrontować wcześniej zdobytą teorię w praktyce. Wykładowcy – czołowi naukowcy, nie tylko z kraju – rzetelnie podchodzili do zajęć. Zawsze byli przygotowani, a swoją wiedzę przekazywali w sposób ciekawy i interesujący, często poparty trafnymi przykładami.
Podjęcie studiów było dobrą decyzją, która pozwoli mi rozwinąć się zarówno zawodowo, jak i naukowo.

Artur Lellek

Artur Lellek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

MWSLiT we Wrocławiu to nowoczesna uczelnia z dobrze wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną oraz ciekawą ofertą edukacyjną. W 2016 roku ukończyłem na uczelni studia podyplomowe Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów. Wiedza oraz praktyka, którą zdobyłem podczas studiowania pokryła się z moimi oczekiwaniami. Zajęcia w bardzo dużej mierze ukierunkowane były na praktyczne poznanie zagadnień. Częste wyjazdy studyjne pozwoliły mi skonfrontować wcześniej zdobytą teorię w praktyce. Wykładowcy – czołowi naukowcy, nie tylko z kraju – rzetelnie podchodzili do zajęć. Zawsze byli przygotowani, a swoją wiedzę przekazywali w sposób ciekawy i interesujący, często poparty trafnymi przykładami.
Podjęcie studiów było dobrą decyzją, która pozwoli mi rozwinąć się zarówno zawodowo, jak i naukowo.

Magdalena Haładyj

Magdalena Haładyj

Nauczyciel ZSP nr 1 w Kłodzku,
Absolwentka studiów podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu

 

Przeobrażenia zachodzące w polskiej gospodarce zmieniają rynek pracy oraz skutkują powstawaniem nowych zawodów. W ostatnich latach obserwuje się większe zainteresowanie profesjami związanymi z logistyką i spedycją, ponieważ dają one zatrudnienie oraz zabezpieczenie finansowe. Przygotowanie do nauczania przedmiotów zawodowych związanych z tym sektorem dają studia podyplomowe Technik Logistyk – Technik Spedytor. Ich głównym atutem jest dobrze przemyślany program nauczania, który jest zgodny z podstawą programową na obu kierunkach kształcenia. Dzięki temu, po ukończeniu studiów nauczyciel posiada wiedzę umożliwiającą prowadzenie zajęć, w sposób gwarantujący efektywne przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Wybór studiów podyplomowych Technik Logistyk – Technik Spedytor to ciekawe zajęcia z praktykami, dyrektorami szkół i egzaminatorami OKE. Uczelnia gwarantuje dostęp do bogato wyposażonej czytelni, a zajęcia w laboratoriach zapewniają nabycie umiejętności niezbędnych w realizacji praktycznej nauki zawodu.
Studia podyplomowe w MWSLiT we Wrocławiu to dobra inwestycja w przyszłość.

Magdalena Haładyj

Magdalena Haładyj

Nauczyciel ZSP nr 1 w Kłodzku,
Absolwentka studiów podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu

 

Przeobrażenia zachodzące w polskiej gospodarce zmieniają rynek pracy oraz skutkują powstawaniem nowych zawodów. W ostatnich latach obserwuje się większe zainteresowanie profesjami związanymi z logistyką i spedycją, ponieważ dają one zatrudnienie oraz zabezpieczenie finansowe. Przygotowanie do nauczania przedmiotów zawodowych związanych z tym sektorem dają studia podyplomowe Technik Logistyk – Technik Spedytor. Ich głównym atutem jest dobrze przemyślany program nauczania, który jest zgodny z podstawą programową na obu kierunkach kształcenia. Dzięki temu, po ukończeniu studiów nauczyciel posiada wiedzę umożliwiającą prowadzenie zajęć, w sposób gwarantujący efektywne przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Wybór studiów podyplomowych Technik Logistyk – Technik Spedytor to ciekawe zajęcia z praktykami, dyrektorami szkół i egzaminatorami OKE. Uczelnia gwarantuje dostęp do bogato wyposażonej czytelni, a zajęcia w laboratoriach zapewniają nabycie umiejętności niezbędnych w realizacji praktycznej nauki zawodu.
Studia podyplomowe w MWSLiT we Wrocławiu to dobra inwestycja w przyszłość.

Anton Górski

Anton Górski

Absolwent studiów podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu

 

Studia podyplomowe w MWSLiT we Wrocławiu to wachlarz atrakcyjnych kierunków, które pozwalają nie tylko przekwalifikować się, ale również przygotowują do wykonywania zawodu.
Jestem absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw. Wybrałem MWSLiT we Wrocławiu, żeby jeszcze lepiej wykonywać swój zawód, a decyzje podejmować świadomie. Wybór tej Uczelni to dobra inwestycja w swój rozwój zawodowy. Zajęcia, w których miałem możliwość uczestniczyć były rzetelnie przygotowane, a wykładowcy potrafili zainteresować słuchacza.
Wiedzę zdobytą podczas zajęć wykorzystuję każdego dnia w pracy, za co jestem wdzięczny.

Anton Górski

Anton Górski

Absolwent studiów podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu

 

Studia podyplomowe w MWSLiT we Wrocławiu to wachlarz atrakcyjnych kierunków, które pozwalają nie tylko przekwalifikować się, ale również przygotowują do wykonywania zawodu.
Jestem absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw. Wybrałem MWSLiT we Wrocławiu, żeby jeszcze lepiej wykonywać swój zawód, a decyzje podejmować świadomie. Wybór tej Uczelni to dobra inwestycja w swój rozwój zawodowy. Zajęcia, w których miałem możliwość uczestniczyć były rzetelnie przygotowane, a wykładowcy potrafili zainteresować słuchacza.
Wiedzę zdobytą podczas zajęć wykorzystuję każdego dnia w pracy, za co jestem wdzięczny.

Grzegorz Piechowicz

Absolwent studiów podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu
Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw

 

Z logistyką związany jestem od 5 lat. Jako, że ukończone studia nie były związane z branżą postanowiłem udać się na studia podyplomowe. Mój wybór padł na Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Dużym plusem studiów na tej uczelni jest możliwość poznania osób, które pracują w logistyce, co pozwala na wymianę doświadczeń. Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez praktyków co daje możliwość  poruszania i omawiania przykładów z naszej codziennej pracy. Szkoła zaprasza również specjalistów z branży na wykłady gościnne. Całości dopełnia wiedza teoretyczna prezentowana przez wykwalifikowaną kadrę. Polecam tę uczelnię.

Grzegorz Piechowicz

Absolwent studiów podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu
Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw

 

Z logistyką związany jestem od 5 lat. Jako, że ukończone studia nie były związane z branżą postanowiłem udać się na studia podyplomowe. Mój wybór padł na Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Dużym plusem studiów na tej uczelni jest możliwość poznania osób, które pracują w logistyce, co pozwala na wymianę doświadczeń. Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez praktyków co daje możliwość  poruszania i omawiania przykładów z naszej codziennej pracy. Szkoła zaprasza również specjalistów z branży na wykłady gościnne. Całości dopełnia wiedza teoretyczna prezentowana przez wykwalifikowaną kadrę. Polecam tę uczelnię.

Lidia Wołk

Absolwentka studiów podyplomowych w MWSLiT na kierunku Technik Logistyk – Technik Spedytor

 

Studiowanie w MWSLiT dało mi szansę poszerzenia mojej wiedzy teoretycznej związanej z kształceniem młodych spedytorów oraz logistyków. Kadra Uczelni zapewniała studentom nie tylko wykłady na wysokim poziomie, ale również miła atmosferę oraz zrozumienie. Studiowanie na MWSLiT było dla mnie przyjemnością.

Lidia Wołk

Absolwentka studiów podyplomowych w MWSLiT na kierunku Technik Logistyk – Technik Spedytor

 

Studiowanie w MWSLiT dało mi szansę poszerzenia mojej wiedzy teoretycznej związanej z kształceniem młodych spedytorów oraz logistyków. Kadra Uczelni zapewniała studentom nie tylko wykłady na wysokim poziomie, ale również miła atmosferę oraz zrozumienie. Studiowanie na MWSLiT było dla mnie przyjemnością.

Krzysztof Rudnicki

Absolwent studiów podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu
Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw

 

Właśnie ukończyłem studia podyplomowe w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Zajęcia były bardzo ciekawe, zwłaszcza te, które były prowadzone przez praktyków. Jeżeli ktoś chce zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu transportu i logistyki to gorąco polecam MWSLiT. Moim zdaniem nigdzie lepiej nie zostaniecie przygotowani do wykonywania zawodów związanych z branżą TSL.

Krzysztof Rudnicki

Absolwent studiów podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu
Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw

 

Właśnie ukończyłem studia podyplomowe w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Zajęcia były bardzo ciekawe, zwłaszcza te, które były prowadzone przez praktyków. Jeżeli ktoś chce zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu transportu i logistyki to gorąco polecam MWSLiT. Moim zdaniem nigdzie lepiej nie zostaniecie przygotowani do wykonywania zawodów związanych z branżą TSL.

Katarzyna Kliś

Absolwentka studiów podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu
Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu

 

Studia podyplomowe w MWSLiT pozwoliły mi poszerzyć już posiadaną wiedzę z zakresu Systemów logistycznych w dystrybucji i handlu. Zajęcia prowadzone są w profesjonalny sposób, a wykładowcy służą pomocą i wyjaśniają nawet najbardziej zawiłe procedury. Istotne w procesie kształcenia są także wyjazdy studyjne. Dzięki takim spotkaniom, mogliśmy w praktyce skonfrontować wiedzę przekazywaną w czasie wykładów. Polecam studia każdemu, kto prowadzi firmę w branży logistycznej czy też pragnie zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Katarzyna Kliś

Absolwentka studiów podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu
Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu

 

Studia podyplomowe w MWSLiT pozwoliły mi poszerzyć już posiadaną wiedzę z zakresu Systemów logistycznych w dystrybucji i handlu. Zajęcia prowadzone są w profesjonalny sposób, a wykładowcy służą pomocą i wyjaśniają nawet najbardziej zawiłe procedury. Istotne w procesie kształcenia są także wyjazdy studyjne. Dzięki takim spotkaniom, mogliśmy w praktyce skonfrontować wiedzę przekazywaną w czasie wykładów. Polecam studia każdemu, kto prowadzi firmę w branży logistycznej czy też pragnie zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Beata Przybylska

Specjalista w PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

 

Studia podyplomowe Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej organizowane przez Międzynarodowa Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu były bardzo rozwijającym doświadczeniem. Uczestnictwo w zajęciach miało duży wpływ na wykonywaną przeze mnie pracę zawodową. Po roku studiów mogę powiedzieć, że to był dobry wybór i dobra inwestycja. Program studiów łączy wiedze praktyczną i teoretyczną, którą mogę wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Wykładowcy to głownie praktycy, którzy wiedzą jak w sposób ciekawy i interesujący przekazać swoją wiedzę.
Polecam!!

Beata Przybylska

Specjalista w PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

 

Studia podyplomowe Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej organizowane przez Międzynarodowa Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu były bardzo rozwijającym doświadczeniem. Uczestnictwo w zajęciach miało duży wpływ na wykonywaną przeze mnie pracę zawodową. Po roku studiów mogę powiedzieć, że to był dobry wybór i dobra inwestycja. Program studiów łączy wiedze praktyczną i teoretyczną, którą mogę wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Wykładowcy to głownie praktycy, którzy wiedzą jak w sposób ciekawy i interesujący przekazać swoją wiedzę.
Polecam!!

Marzena Stokłosa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych, absolwentka MWSLiT we Wrocławiu

 

Praca w szkolnictwie wymaga od nauczycieli mobilności zawodowej i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Niż demograficzny spowodował, że pedagog musi zdobywać nowe kompetencje i uprawnienia. Szansę na pogłębienie rozwoju zawodowego dają studia podyplomowe Technik Logistyk – Technik Spedytor prowadzone przez MWSLiT we Wrocławiu. Wysoki poziom prowadzonych zajęć oraz wzbogacenie programu studiów o blok dydaktyczny, dają solidną wiedzę, która umożliwia absolwentom nauczanie logistyki i spedycji w teorii i praktyce.
Formuła studiów uwzględniająca wyjazdy studyjne oraz dużą ilość zajęć projektowych i laboratoryjnych pozwalają na poznanie wszystkich mechanizmów rządzących logistyką i spedycją. Jest to niezwykle ważne w procesie przygotowywania się nauczyciela do prowadzenia nowych przedmiotów, tak aby były one atrakcyjne i przydatne dla ucznia.
Szczerze polecam koleżankom i kolegom nauczycielom studia podyplomowe Technik Logistyk – Technik Spedytor, ponieważ dają one solidną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze logistyki i spedycji.

Marzena Stokłosa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych, absolwentka MWSLiT we Wrocławiu

 

Praca w szkolnictwie wymaga od nauczycieli mobilności zawodowej i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Niż demograficzny spowodował, że pedagog musi zdobywać nowe kompetencje i uprawnienia. Szansę na pogłębienie rozwoju zawodowego dają studia podyplomowe Technik Logistyk – Technik Spedytor prowadzone przez MWSLiT we Wrocławiu. Wysoki poziom prowadzonych zajęć oraz wzbogacenie programu studiów o blok dydaktyczny, dają solidną wiedzę, która umożliwia absolwentom nauczanie logistyki i spedycji w teorii i praktyce.
Formuła studiów uwzględniająca wyjazdy studyjne oraz dużą ilość zajęć projektowych i laboratoryjnych pozwalają na poznanie wszystkich mechanizmów rządzących logistyką i spedycją. Jest to niezwykle ważne w procesie przygotowywania się nauczyciela do prowadzenia nowych przedmiotów, tak aby były one atrakcyjne i przydatne dla ucznia.
Szczerze polecam koleżankom i kolegom nauczycielom studia podyplomowe Technik Logistyk – Technik Spedytor, ponieważ dają one solidną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze logistyki i spedycji.

Jacek Brańka

Nauczyciel ZS w Żarowie, absolwent MWSLiT we Wrocławiu

 

Polska otrzyma w najbliższej perspektywie finansowej Unii Europejskiej środki na rozwój, modernizacje i utrzymanie infrastruktury kolejowej. W związku z tym powstanie zapotrzebowanie na fachowców zajmujących się budową oraz eksploatacją infrastruktury kolejowej. Studia podyplomowe prowadzone przez MWSLiT we Wrocławiu pt. Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej przekazują słuchaczom praktyczną wiedzę dotyczącą planowania, organizowania oraz finansowania budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej. Absolwenci kierunku są poszukiwanymi na rynku pracy fachowcami, którzy posiadają umiejętności projektowania, budowania i utrzymania linii kolejowych, a także posiadają wiedzę z zakresu prawa w budownictwie kolejowym oraz bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.
Polecam studia na kierunku Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej ponieważ gwarantują one satysfakcjonującą, perspektywiczną i dobrze płatną pracę.

Jacek Brańka

Nauczyciel ZS w Żarowie, absolwent MWSLiT we Wrocławiuu

 

Polska otrzyma w najbliższej perspektywie finansowej Unii Europejskiej środki na rozwój, modernizacje i utrzymanie infrastruktury kolejowej. W związku z tym powstanie zapotrzebowanie na fachowców zajmujących się budową oraz eksploatacją infrastruktury kolejowej. Studia podyplomowe prowadzone przez MWSLiT we Wrocławiu pt. Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej przekazują słuchaczom praktyczną wiedzę dotyczącą planowania, organizowania oraz finansowania budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej. Absolwenci kierunku są poszukiwanymi na rynku pracy fachowcami, którzy posiadają umiejętności projektowania, budowania i utrzymania linii kolejowych, a także posiadają wiedzę z zakresu prawa w budownictwie kolejowym oraz bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.
Polecam studia na kierunku Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej ponieważ gwarantują one satysfakcjonującą, perspektywiczną i dobrze płatną pracę.

 

Dodatkowe korzyści

Wyjazdy studyjne do renomowanych firm z branży logistycznej i budowlanej
Pakiet startowy dla słuchaczy składający się ze specjalistycznych podręczników i czasopisma naukowego wydawanego przez uczelnię
Zajęcia wprowadzające z logistyki – tematy z szeroko rozumianej logistyki
Wykłady otwarte prowadzone przez profesorów z zagranicy i praktyków logistyków
Krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe organizowane przez uczelnię i jej partnerów
Zajęcia w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych laboratoriach, a także zajęcia wspierane przez platformę e-learningową
Bar na terenie uczelni, gdzie w czasie przerw można się napić kawy czy zjeść ciepły posiłek
Duży bezpłatny parking dla słuchaczy studiów podyplomowych
Wyjazdy studyjne do renomowanych firm z branży logistycznej i budowlanej
Pakiet startowy dla słuchaczy składający się ze specjalistycznych podręczników i czasopisma naukowego wydawanego przez uczelnię
Zajęcia wprowadzające z logistyki – tematy z szeroko rozumianej logistyki
Wykłady otwarte prowadzone przez profesorów z zagranicy i praktyków logistyków
Krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe organizowane przez uczelnię i jej partnerów
Zajęcia w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych laboratoriach, a także zajęcia wspierane przez platformę e-learningową
Bar na terenie uczelni, gdzie w czasie przerw można się napić kawy czy zjeść ciepły posiłek
Duży bezpłatny parking dla słuchaczy studiów podyplomowych

Kontakt

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • cati
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • gefco
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • volvo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype