REKRUTACJA 2022/2023 TRWA!

    SPRAWDŹ    
  

Stypendia

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW MWSLiT W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

1. Informacje ogólne

 

Student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 412 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogi;
 • stypendium rektora.

 

2. Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń

 

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów MWSLiT,
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 2284).

 

3. Termin i miejsce składania wniosków

 

Uwaga - zmiany dotyczące terminu i sposobu składania wniosków

Studenci starający się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora mogą składać wnioski w terminie:

 

 • Do 06.03.2022

 

Wnioski należy składać osobiście w pokoju nr 8 od Pn – Pt w godzinach 10:00-15:00, dodatkowo studenci studiów niestacjonarnych mogą składać wnioski w terminach zjazdów (Sb-Nd) w Dziekanacie w godzinach 8:00-14:00 lub w terminie 06.03.2022 w pokoju nr 8 w godzinach 9:00-14:00.  

 

Wnioski można także wysłać pocztą, ale proszę pamiętać o rzetelnym ich wypełnieniu. 

 

4. Ważne informacje dodatkowe

 

 • Każdy student składający wniosek o stypendium powinien zapoznać się z Regulaminem przyznawania świadczeń MWSLiT,
 • wnioski należy wypełniać CZYTELNIE oraz DRUKOWANYMI LITERAMI z uwzględnieniem WSZYSTKICH WYMAGANYCH PÓL,
 • do każdego wniosku należy załączyć: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz Oświadczenia (do pobrania ),
 • do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające informacje w nim ujęte,
 • złożone wnioski będą rozpatrywane w marcu/kwietniu, a przyznane stypendia wypłacane niezwłocznie z wyrównaniem za luty!
 • W semestrze letnim uprawnieni do składania wniosków są tylko studenci z naboru letniego.
 • O stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy w r. a. 2021/2022 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,71.

 

5. Dokumenty

 

Uwaga – nowe dokumenty.

 

 

 

6. Kontakt

Szczegółowych informacji na temat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022 udziela Anna Bogucka w pokoju nr 8 (parter) lub drogą mailową pod adresem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42          
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype