DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

Stypendia

Szanowni Studenci,

w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną, która u większości z nas negatywnie odbiła się na sytuacji ekonomicznej, Uczelnia informuje, że w ramach jednorazowych, bezzwrotnych zapomóg udzieli pomocy finansowej takim osobom w ramach środków, którymi dysponuje z tytułu funduszu pomocy materialnej . Niestety posiadanych środków nie wystarczy na pomoc wszystkim chętnym, dlatego realizując przede wszystkim socjalną i sprawiedliwościową funkcję świadczeń pomocy materialnej  ustaliliśmy 2 kategorie osób, które mogą być uprawnione do takiej pomocy. Informujemy, że do wyczerpania środków będziemy elastycznie podchodzić do wniosków o zapomogi. W ramach każdej kategorii beneficjentów, w razie braku środków – pomoc będzie udzielana na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej.   
Kto może się ubiegać o zapomogę:

I) osoby, które w związku z sytuacją epidemiologiczną utraciły pracę lub w inny, poważny sposób ich sytuacja życiowa uległa pogorszeniu (w marcu została im wypowiedziana umowa o pracę, lub umowa cywilnoprawna, lub zawiesiły/zamknęły działalność gospodarczą lub zaistniały inne przyczyny, inne niż wymienione w pkt. II). Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające utratę pracy (kopie wypowiedzenia, zaświadczenia o zawieszeniu działalności gospodarczej itp.) lub zaistnienie poważnej sytuacji życiowej.
 
II) osoby, które w związku z sytuacją epidemiologiczną utraciły część dochodów lub w inny, poważny sposób ich sytuacja życiowa uległa pogorszeniu. Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające utratę części dochodów (wyciąg bankowy z wynagrodzeniem za miesiące styczeń, luty, marzec, KPIR za styczeń, lury marzec itp. ) lub zaistnienie poważnej sytuacji życiowej.
 
Jednocześnie zwracamy się z apelem o podawanie tylko pełnych i prawdziwych danych. Oprócz pamiętania, że podpisują Państwo oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za podanie nieprawdziwych okoliczności,  powinni Państwo przede wszystkim czuć się członkami wspólnoty akademickiej i korzystać z pomocy rozważnie, mając na względzie innych, którzy znaleźli się w cięższej sytuacji życiowej.

Prosimy o wysyłanie wniosków drogą mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jeżeli świadczenie zostanie przyznane, to jego wypłata zostanie dokonana po dostarczeniu oryginału wniosku (pocztą). Szczegółowa informacja o procedurze dostarczania wniosków w oryginale zostanie opublikowana w terminie późniejszym.

Wymagane dokumenty: Załącznik 4 – Wniosek o zapomogę, Oświadczenie – do wniosków, Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – do wniosków oraz wszelkie wymienione powyżej dokumenty.

 

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW MWSLiT W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

1. Informacje ogólne

 

Student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 412 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogi;
 • stypendium rektora.

 

2. Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń

 

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów MWSLiT,
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 2284).

 

3. Termin i miejsce składania wniosków

 

Uwaga - zmiany dotyczące terminu i sposobu składania wniosków

Studenci starający się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora mogą składać wnioski w terminie:

 

 • 10.10.2020 - 20.11.2020

 

Wnioski należy wysłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., następnie oryginalne dokumenty należy wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

 

4. Ważne informacje dodatkowe

 

 • każdy student składający wniosek o stypendium powinien zapoznać się z Regulaminem przyznawania świadczeń MWSLiT
 • wnioski należy wypełniać CZYTELNIE oraz DRUKOWANYMI LITERAMI z uwzględnieniem WSZYSTKICH WYMAGANYCH PÓL
 • do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające informacje w nim ujęte
 • złożone wnioski będą rozpatrywane w miesiącu listopadzie, a przyznane stypendia wypłacane niezwłocznie z wyrównaniem za październik!
 • w semestrze zimowym uprawnieni do składania wniosków są tylko studenci z naboru zimowego.

 

5. Dokumenty

 

Uwaga – nowe dokumenty.

 

 

 

6. Kontakt

Szczegółowych informacji na temat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021 udziela Asystentka dziekana – Małgorzata Żamojcin w pokoju nr 8 (parter) lub drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype