Stypendia

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW MWSLiT W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

1. Informacje ogólne

 

Student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 412 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogi;
 • stypendium rektora.

 

2. Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń

 

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów MWSLiT,
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 2284).

 

3. Termin i miejsce składania wniosków

 

Studenci starający się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora mogą składać wnioski w terminach:

 

 • od 2 marca 2020 r. do 22 marca 2020 r. w dniach pon-pt. w godzinach 10:00 – 14:00
 • dla studentów studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów 7 marca 2020 r. oraz 21 marca 2020 r. w godzinach 9:00 – 13:00

 

 

Uwaga! W dniach pon-pt. wnioski przyjmuje Małgorzata Żamojcin w pokoju nr 8 w wyznaczonych datach i godzinach. W terminach zjazdów, wnioski studentów studiów niestacjonarnych przyjmowane będą w dziekanacie.

 

 

4. Ważne informacje dodatkowe

 

 • każdy student składający wniosek o stypendium powinien zapoznać się z Regulaminem przyznawania świadczeń MWSLiT
 • wnioski należy wypełniać CZYTELNIE oraz DRUKOWANYMI LITERAMI z uwzględnieniem WSZYSTKICH WYMAGANYCH PÓL
 • do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające informacje w nim ujęte
 • złożone wnioski będą rozpatrywane w miesiącu marcu, a przyznane stypendia wypłacane w kwietniu z wyrównaniem za marzec!
 • w semestrze letnim uprawnieni do składania wniosków są tylko studenci z naboru letniego.

 

5. Dokumenty

 

Uwaga – nowe dokumenty.

 

 

 

6. Kontakt

Szczegółowych informacji na temat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020 udziela Asystentka dziekana – Małgorzata Żamojcin w pokoju nr 8 (parter) lub drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype