REKRUTACJA 2021/2022 TRWA!

    SPRAWDŹ    
  

Stypendia

Szanowni Studenci,

w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną, która u większości z nas negatywnie odbiła się na sytuacji ekonomicznej lub w przypadku znalezienia się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej Uczelnia informuje, że w ramach jednorazowych, bezzwrotnych zapomóg udzieli pomocy finansowej takim osobom w ramach środków, którymi dysponuje z tytułu funduszu pomocy materialnej.

Student zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia wniosku oraz dostarczenia adekwatnych do sytuacji dokumentów. Np. w przypadku utraty pracy, odpowiednim dokumentem będzie świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zawieszeniu działalności gospodarczej itp. W przypadku ograniczenia wykonywanej pracy i częściowej utraty dochodów należy dostarczyć wyciągi bankowe z trzech poprzednich miesięcy itp. lub inne dokumenty, które potwierdzą zaistniałą sytuację.

 

Jednocześnie zwracamy się z apelem o podawanie tylko pełnych i prawdziwych danych. Oprócz pamiętania, że podpisują Państwo oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za podanie nieprawdziwych okoliczności,  powinni Państwo przede wszystkim czuć się członkami wspólnoty akademickiej i korzystać z pomocy rozważnie, mając na względzie innych, którzy znaleźli się w cięższej sytuacji życiowej

Prosimy o wysyłanie wniosków drogą mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane dokumenty: Załącznik 4 – Wniosek o zapomogę, Oświadczenie – do wniosków, Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – do wniosków oraz wszelkie wymienione powyżej dokumenty.

 

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW MWSLiT W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

1. Informacje ogólne

 

Student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 412 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogi;
 • stypendium rektora.

 

2. Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń

 

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów MWSLiT,
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 2284).

 

3. Termin i miejsce składania wniosków

 

Uwaga - zmiany dotyczące terminu i sposobu składania wniosków

Studenci starający się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora mogą składać wnioski w terminie:

 

 • Do 07.11.2021

 

Wnioski należy składać osobiście w pokoju nr 8 od Pn – Pt w godzinach 8:30-14:00, dodatkowo studenci studiów niestacjonarnych mogą składać wnioski w terminach zjazdów (Sb-Nd) w Dziekanacie w godzinach 8:00-14:00 lub w terminie 23.10.2021 w pokoju nr 8 w godzinach 8:00-14:00.  

 

4. Ważne informacje dodatkowe

 

 • Każdy student składający wniosek o stypendium powinien zapoznać się z Regulaminem przyznawania świadczeń MWSLiT,
 • wnioski należy wypełniać CZYTELNIE oraz DRUKOWANYMI LITERAMI z uwzględnieniem WSZYSTKICH WYMAGANYCH PÓL,
 • do każdego wniosku należy załączyć: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz Oświadczenia (do pobrania ),
 • do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające informacje w nim ujęte,
 • złożone wnioski będą rozpatrywane w listopadzie, a przyznane stypendia wypłacane niezwłocznie z wyrównaniem za październik!
 • W semestrze zimowym uprawnieni do składania wniosków są tylko studenci z naboru zimowego.
 • O stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy w r. a. 2020/2021 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,30.

 

5. Dokumenty

 

Uwaga – nowe dokumenty.

 

 

 

6. Kontakt

Szczegółowych informacji na temat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022 udziela Asystentka dziekana – Małgorzata Żamojcin w pokoju nr 8 (parter) lub drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype