Stypendia

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW MWSLiT W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

1. Informacje ogólne

 

Student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 412 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogi;
 • stypendium rektora.

 

2. Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń

 

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów MWSLiT,
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1446).

 

3. Termin i miejsce składania wniosków

 

Uwaga - zmiany dotyczące terminu i sposobu składania wniosków

Studenci starający się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora mogą składać wnioski w terminie:

 

Do 05.11.2023.

 

Wnioski należy składać osobiście w pokoju nr 8 w dniach Wtorek i Czwartek w godzinach 8:00-16:00 oraz w Środa w godzinach 8:00-14:00, dodatkowo studenci studiów niestacjonarnych mogą składać wnioski w terminach zjazdów (Sb-Nd) w Dziekanacie w godzinach 8:00-14:00. Będzie wyznaczony też jeden dzień podczas zjazdu w godzinach 8:00-16:00 w  pokoju nr „8”.

 

4. Ważne informacje dodatkowe

 

Każdy student składający wniosek o stypendium powinien zapoznać się z Regulaminem przyznawania świadczeń MWSLiT,

 • wnioski należy wypełniać CZYTELNIE oraz DRUKOWANYMI LITERAMI z uwzględnieniem WSZYSTKICH WYMAGANYCH PÓL,
 • do każdego wniosku należy załączyć: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz Oświadczenia (dostępne w pdf’ie pod wnioskiem),
 • do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające informacje w nim ujęte,
 • złożone wnioski będą rozpatrywane w listopadzie/grudniu, a przyznane stypendia wypłacane niezwłocznie z wyrównaniem za październik!
 • w semestrze zimowym uprawnieni do składania wniosków są tylko studenci z naboru zimowego.
 • o stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy w r. a. 2022/2023 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5.

 

5. Dokumenty

 

Uwaga – nowe dokumenty.

 

6. Kontakt

 

Szczegółowych informacji na temat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023 udziela Karolina Stępień w pokoju nr 8 (parter) lub drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype