DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

WYJAZDY STUDENCKIE - Uniwersytety

 

 

W roku akademickim 2017/2018 w ramach projektu z krajami partnerskimi istnieje możliwość wyjazdu na studia do poniższych uniwersytetów.

 

 

Kraj

 

 

Uniwersytet

 

 

Strony internetowe Uniwersytetów

 

 

Informacje dodatkowe

 

 

Liczba uczestników

 

 

Maksymalny czas trwania mobilności dla każdego uczestnika:

 

 

Albania

 

 

Epoka University

 

 

http://www.epoka.edu.al/home.html

 

 

Kursy Epoka

 

 

Kalendarz akademicki EU

 

 

2

 

 

5 miesięcy

 

 

Kosowo

 

 

University of Prishtina

 

 

http://www.uni-pr.edu/Ballina.aspx?lang=en-US

 

 

Kursy UP

 

 

Folder UP

 

 

Kalendarz akademicki UP

 

 

2

 

 

5 miesięcy

 

 

Studentów zainteresowanych wyjazdem zapraszamy do składania podań aplikacyjnych.

 

 

Rekrutacja Erasmus+


 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy osobiście złożyć komplet dokumentów w Dziale Współpracy z Zagranicą.

 

Regulamin rekrutacji do pobrania TUTAJ.

 

 

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

 

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej),

 

  • w przypadku studentów 1. stopnia: zaświadczenie o średniej ocen za poprzednie dwa semestry studiów; w przypadku studentów 2. stopnia: zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni jeden semestr studiów. Zaświadczenia o średniej ocen wydawane są w dziekanacie,

 

 

  • list motywacyjny w języku angielskim – należy w nim wytłumaczyć, dlaczego chcą Państwo wziąć udział w wymianie oraz jakie korzyści zakładają Państwo, że z tej wymiany wyniosą,

 

  • zdjęcie paszportowe,

 

  • ksero certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 np. IELTS. W przypadku braku certyfikatu zostanie przeprowadzony test znajomości językowej a jego wynik zostanie dołączony do podania aplikacyjnego,

 

  • opcjonalnie: dokumenty poświadczające aktywność studenta w życiu uczelni (np. zaświadczenie o członkostwie w Studenckim Kole Naukowym), dokumenty poświadczające pozauczelnianą aktywność studenta związaną z jego/jej kierunkiem studiów (np. zaświadczenie o odbyciu szkolenia, list polecający pracodawcy).

 

 

Poprawnie i czytelnie wypełnione oraz podpisane dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc na wyjazd zostanie ogłoszony drugi nabór.

 

 

UWAGA! Proszę sprawdzić poprawność składanych dokumentów! Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za komplikacje powstałe w wyniku nieprawidłowo wypełnionych lub błędnych dokumentów.

 

 

Data ogłoszenia wyników rekrutacji zostanie podana w późniejszym terminie.

 

 

Dokumenty do pobrania


 

 

Wskazówki do wypełnienia Learning Agreementu z oficjalnej strony programu Erasmus+ do pobrania TUTAJ.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype