Z końcem roku akademickiego odbyła się VI konferencja naukowa dla studentów organizowana przez Batumi Navigation Teaching University.  W radzie naukowej  konferencji zasiadał Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu dr Marcin Pawęska, prof. MWSLiT.

 

Podczas konferencji Pani Małgorzata Borkowska, opiekun Koła Naukowego LOGISTIQUA, przedstawiła referaty studentów MWSLiT związane z ekologistką oraz przyszłością transportu kolejowego.

 

Batumi Navigation Teaching University BNTU istnieje od 2009 roku jako instytucja szkolnictwa wyższego. W tym czasie uczelnia pomyślnie przeszła trzykrotnie procedury autoryzacji i akredytacji.

 

Uczelnia ta specjalizuje się w transporcie morskim. Batumi Navigation Teaching University jest też członkiem wielu organizacji międzynarodowych (IAMU - International Association of Maritime Universities, BSAMI - Black Sea Association of Maritime Institutions, International Consortium of Education and Research Cooperation).

 

Dziękujemy naszym partnerom za udane, pełne praktycznej wiedzy spotkanie.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype