logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

studia budownictwo

Specjalistyczne laboratoria
 
Certyfikowane szkolenia
 
Praktyki
i staże
 
Wykłady gościnne
 
Akredytacja
CILT (UK)
 

 

BUDOWNICTWO studia inżynierskie

Kierunek budownictwo gwarantuje zdobycie wiedzy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, technologii robót budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie oraz ekonomiki. Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł inżyniera budownictwa.

Zapraszamy na dzienne i zaoczne studia na kierunku budownictwo.

 

REKOMENDACJA WYKŁADOWCY MWSLiT

asurowiecki pion

 

rekomendacja surowiecki

Dr hab. inż. Andrzej Surowiecki
Wykładowca MWSLiT

Budownictwo to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, który dzięki programom promocyjnym realizowanym w Polsce i za granicą, staje się coraz bardziej atrakcyjny, zarówno dla inwestorów, jak i kandydatów na rynku pracy. Impulsem do rozwoju branży są coraz większe możliwości inwestycyjne oraz nowe perspektywy zawodowe i rosnący poziom wynagrodzeń. Wybór specjalności takich jak Budowa dróg i mostów oraz Drogi szynowe umożliwia zdobycie atrakcyjnego i prestiżowego zawodu, który gwarantuje stabilną i dobrze płatną pracę zarówno w kraju, jak i za granicą.
Uruchomienie w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu kierunku budownictwo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w branży na wykształconych specialistów, posiadających profesjonalną wiedzę i kwalifikacje w zakresie kształtowania sieci transportowej i komunikacyjnej: budowy autostrad, dróg krajowych i dróg szynowych. Gwarancją rozwoju tego obszaru gospodarki są środki przeznaczane corocznie na modernizację i budowę dróg. Przykładowe planowane działania:

  • budowa dróg – głównie ekspresowych i obwodnic oraz modernizacja linii kolejowych  w latach 2014–2020 to główne inwestycje infrastrukturalne współfinansowane ze środków unijnych; przewidziana  kwota: 10,5 mld euro.
  • modernizacja dróg szynowych w Polsce latach 2014-2020; przewidziana kwota: 40 mld zł.
  • wsparcie rozwoju dróg w Polsce w latach 2014-2020; przewidziana kwota: około 60 mld zł.
  • budowa dróg i linii kolejowych łączących Polskę z krajami nadbałtyckimi - Via Baltica i Rail Baltica; w oparciu o środki unijne.

 

Możliwości jakie stoją przed specjalistami kierunku budownictwo są znacznie większe. Liczba już rozpoczętych inwestycji związanych z rozbudową sieci transportowych, zaplanowane nowe przedsięwzięcia oraz działania związane z utrzymaniem i konserwacją zakończonych projektów z pewnością dadzą zatrudnienie i nowe możliwości absolwentom kierunku budownictwo. Wskaźnikiem zapotrzebowania na specjalistów jest niezmiennie, od kilku lat wzrastająca liczba rozpoczynanych inwestycji. Ważnym etapem w rozwoju polskiego transportu kolejowego był zakup przez PKP Intercity pociągów Pendolino. Jest to znacząca inwestycja, która przyczynia się nie tylko do wzrostu komfortu podróży pasażerów, ale również daje impuls do zmian w zakresie modernizacji sieci dróg szynowych w Polsce.

 

Jako wykładowca w MWSLiT rekomenduję i serdecznie polecam studia na kierunku budownictwo!

OPINIA WIODĄCEJ FIRMY BUDOWLANEJ
inter system 
pb rek

PB Inter-System S.A. jest firmą budowlaną i zajmuje się złożonymi procesami inwestycyjnymi. Budujemy najróżniejsze obiekty m.in. Oceanarium Wrocławskie. Wszystkie te budowy charakteryzują się jednym elementem.
Dzisiaj inżynieria i procesy inwestycyjne byłyby niczym bez złożonych procesów logistycznych. Transport i zaopatrzenie budowy wymaga ogromnych procesów logistycznych.
Bardzo mnie cieszy fakt, że we Wrocławiu możemy korzystać, możemy cieszyć się tym, że funkcjonuje i wypuszcza na rynek świetnych logistyków Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Myślę, że będzie to świetna kuźnia dla nowych menadżerów, którzy znajdą miejsce w przemyśle, budownictwie, transporcie, motoryzacji i we wszystkich innych branżach przemysłu, gdzie bez logistyki nie ma dziś funkcjonowania.

 Zapraszamy na studia w MWSLiT we Wrocławiu.

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony