BUDOWNICTWO studia inżynierskie

Kierunek budownictwo gwarantuje zdobycie wiedzy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, technologii robót budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie oraz ekonomiki. Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł inżyniera budownictwa.

 

Zapraszamy na dzienne i zaoczne studia na kierunku budownictwo.

 

REKOMENDACJA WYKŁADOWCY MWSLiT

Dr hab. inż. Andrzej Surowiecki

 

Budownictwo to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, który dzięki programom promocyjnym realizowanym w Polsce i za granicą, staje się coraz bardziej atrakcyjny, zarówno dla inwestorów, jak i kandydatów na rynku pracy. Impulsem do rozwoju branży są coraz większe możliwości inwestycyjne oraz nowe perspektywy zawodowe i rosnący poziom wynagrodzeń. Wybór specjalności takich jak Budowa dróg i mostów oraz Drogi szynowe umożliwia zdobycie atrakcyjnego i prestiżowego zawodu, który gwarantuje stabilną i dobrze płatną pracę zarówno w kraju, jak i za granicą.Uruchomienie w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu kierunku budownictwo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w branży na wykształconych specialistów, posiadających profesjonalną wiedzę i kwalifikacje w zakresie kształtowania sieci transportowej i komunikacyjnej: budowy autostrad, dróg krajowych i dróg szynowych. Gwarancją rozwoju tego obszaru gospodarki są środki przeznaczane corocznie na modernizację i budowę dróg. Przykładowe planowane działania:

 

 • budowa dróg – głównie ekspresowych i obwodnic oraz modernizacja linii kolejowych  w latach 2014–2020 to główne inwestycje infrastrukturalne współfinansowane ze środków unijnych; przewidziana  kwota: 10,5 mld euro.
 • modernizacja dróg szynowych w Polsce latach 2014-2020; przewidziana kwota: 40 mld zł.
 • wsparcie rozwoju dróg w Polsce w latach 2014-2020; przewidziana kwota: około 60 mld zł.
 • budowa dróg i linii kolejowych łączących Polskę z krajami nadbałtyckimi - Via Baltica i Rail Baltica; w oparciu o środki unijne. 

 

Możliwości jakie stoją przed specjalistami kierunku budownictwo są znacznie większe. Liczba już rozpoczętych inwestycji związanych z rozbudową sieci transportowych, zaplanowane nowe przedsięwzięcia oraz działania związane z utrzymaniem i konserwacją zakończonych projektów z pewnością dadzą zatrudnienie i nowe możliwości absolwentom kierunku budownictwo. Wskaźnikiem zapotrzebowania na specjalistów jest niezmiennie, od kilku lat wzrastająca liczba rozpoczynanych inwestycji. Ważnym etapem w rozwoju polskiego transportu kolejowego był zakup przez PKP Intercity pociągów Pendolino. Jest to znacząca inwestycja, która przyczynia się nie tylko do wzrostu komfortu podróży pasażerów, ale również daje impuls do zmian w zakresie modernizacji sieci dróg szynowych w Polsce.

 

 

Jako wykładowca w MWSLiT rekomenduję i serdecznie polecam studia na kierunku budownictwo!

 

OPINIA WIODĄCEJ FIRMY BUDOWLANEJ

Inter-System

 

PB Inter-System S.A. jest firmą budowlaną i zajmuje się złożonymi procesami inwestycyjnymi. Budujemy najróżniejsze obiekty m.in. Oceanarium Wrocławskie. Wszystkie te budowy charakteryzują się jednym elementem.
Dzisiaj inżynieria i procesy inwestycyjne byłyby niczym bez złożonych procesów logistycznych. Transport i zaopatrzenie budowy wymaga ogromnych procesów logistycznych.
Bardzo mnie cieszy fakt, że we Wrocławiu możemy korzystać, możemy cieszyć się tym, że funkcjonuje i wypuszcza na rynek świetnych logistyków Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Myślę, że będzie to świetna kuźnia dla nowych menadżerów, którzy znajdą miejsce w przemyśle, budownictwie, transporcie, motoryzacji i we wszystkich innych branżach przemysłu, gdzie bez logistyki nie ma dziś funkcjonowania.

Wykaz specjalności w ramach kierunku budownictwo

Budownictwo dróg i mostów, drogi szynowe

 

Zapraszamy na studia w MWSLiT we Wrocławiu.

 

Zobacz specjalności Rejestracja online Masz pytanie
Zobacz specjalności Rejestracja online
Masz pytanie  

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • onyx
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype