Sprawdź pozostałe specjalności

 

Specjalność: Budownictwo dróg i mostów

budownictwo drog

Opis specjalności

finansowanie nauki

Specjalność przygotowuje do projektowania, budowy, modernizacji, remontów, utrzymania i eksploatacji oraz diagnozowania stanu technicznego obiektów, do których należą między innymi: drogi kołowe, skrzyżowania, węzły, elementy zagospodarowania dróg, lotniska i budowle inżynieryjne.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

  • pracowniach konstrukcyjno-projektowych,
  • instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • zarządach dróg, ulic i mostów,
  • miejskich zakładach dróg i komunikacji,
  • miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych,
  • obwodach drogowych, zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych,
  • przedsiębiorstwach wykonawczych z branży budowlanej.
 

Program studiów

Kierunek: Budownictwo
Studia pierwszego stopnia inżynierski
Specjalność: Budownictwo dróg i mostów

 pobierz

 

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Algebra liniowa E
2. Matematyka I E
3. Fizyka Zo
4. Chemia Zo
5. Geologia Zo
6. Mechanika teoretyczna E
7. Geometria wykreślna E
8. Integracja w zespole Zo
9. Język angielski / niemiecki I Zo
10. Ochrona własności intelektualnej Zo
11. Technologia informacyjna Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Matematyka II E
2. Statystyka Zo
3. Metody obliczeniowe I Zo
4. Rysunek techniczny E
5. Materiały budowlane Zo
6. Wytrzymałość materiałów I Zo
7. Mechanika budowli I Zo
8. Budownictwo ogólne I E
9. Hydraulika i hydrologia E
10. Język angielski / niemiecki II Zo
11. Wychowanie fizyczne Zo
12. Komputerowe wspomaganie Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Wytrzymałość materiałów II E
2. Mechanika budowli II Zo
3. Budownictwo ogólne II E
4. Mechanika gruntów E
5. Instalacje budowlane Zo
6. Budownictwo komunikacyjne Zo
7. Metody obliczeniowe II Zo
8. Estetyka przestrzeni Zo
Ekologia w budownictwie
9. Język angielski / niemiecki III E
10. Język francuski / niemiecki Zo
11. Wychowanie fizyczne Zo
12. BHP i ergonomia Zo

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Geodezja E
2. Fundamentowanie i odwadnianie budowli komunikacyjnych E
3. Mechanika budowli III E
4. Konstrukcje betonowe I Zo
5. Konstrukcje metalowe I Zo
6. Fizyka budowli E
7. Konstrukcje mostowe I Zo
8. Materiały i nawierzchnie drogowe Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Konstrukcje betonowe II E
2. Konstrukcje metalowe II E
3. Organizacja produkcji budowlanej E
4. Drogi szynowe I Zo
5. Drogi, ulice, węzły I Zo
6. Konstrukcje mostowe II E
7. Roboty ziemne Zo
8. Przedsiębiorczość Zo
Zastosowanie surowców skalnych w budownictwie

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Technologia robót budowlanych E
2. Socjologia Zo
3. Prawo budowlane Zo
4. Budowa i utrzymanie mostów kolejowych E
5. Drogi szynowe II E
6. Drogi, ulice, węzły II E
7. Komunikacje miejskie I Zo
8. Lotniska Zo
9. Proseminarium dyplomowe Zo

 

SEMESTR VII

SEMESTR VII
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Kierowanie procesami inwestycyjnymi Zo
2. Ekonomia budownictwa Zo
3. Budowa i utrzymanie dróg i lotnisk E
4. Inżynieria ruchu E
5. Komunikacje miejskie II E
6. Praktyka zawodowa Zal
7. Projekt dyplomowy inżynierski Zo

 

REJESTRACJA ON-LINE

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype