27 kwietnia 2023 r. odbył się wykład gościnny dla władz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki  Transportu we Wrocławiu. Prelegentem był Dyrektor Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej - prof. dr hab. Bernard Wiśniewski.

 

Tematyka wykładu dotyczyła:

 

  • ewaluacji i jej konsekwencji,  
  • kompetencji rad dyscypliny,
  • procedur nadawania stopnia doktora,
  • postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,
  • szczegółowości procedur oraz dobrych praktyk recenzowania prac kwalifikacyjnych.

 

Wykład zakończył się dyskusją uczestników, dotyczącą praw i obowiązków kandydatów do stopni naukowych oraz etyki w sporządzaniu recenzji.

 

Dziękujemy za bogate merytorycznie spotkanie.

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype