W imieniu Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu zapraszamy na seminarium organizowane w dniu 26.09.2023 r. we Wrocławiu upowszechniające rezultaty projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego.” POWR.02.15.00-00-1010/20, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji i  Nauki.

 

Szanowni Państwo,

Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaprasza do udziału  w seminarium pt.: Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 26.09.2023 r. o godz. 10:00 w hotelu Campanile Wrocław Centrum, ul.  Ślężna 26 we Wrocławiu. Seminarium zamyka kampanię upowszechniającą rezultaty projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Celem projektu jest wprowadzenie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy między szkołami branżowymi a szkołami wyższymi i pracodawcami w zawodzie technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego. Stworzone modele zostały poddane pilotażom, poprzez wdrożenie wypracowanych rozwiązań w szkołach współpracujących i utworzenie klas patronackich. Dzięki temu zostanie utworzona trwała, systemowa współpraca szkół zawodowych ze szkołami wyższymi oraz lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie przechodzenia z etapu edukacji do etapu zatrudnienia, a także wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości.

 

W trakcie seminarium będą Państwo mieli możliwość wysłuchania wystąpień pracowników naukowych, pracodawców i pracowników szkół dotyczących kluczowych wyzwań w branży transportu kolejowego, a także poznać wyniki diagnozy kształcenia w poszczególnych zawodach branży TKO. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy kształcenie zawodowe w branży transportu kolejowego spełnia oczekiwania pracodawców.

 

Zaproszenie kierowane jest do: przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w branży transportu kolejowego, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz pracodawców działających w tej branży.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Organizator pokrywa koszty wyżywienia.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się  do 21.09.2023 r. przez formularz:

https://forms.gle/7oFWUxksUS1kKkMZ8

Serdecznie zapraszamy!

 

Tytuł projektu: „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego.” POWR.02.15.00-00-1010/20.

 

 

zajawka

 

belka2

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype