Rada Dyscypliny Naukowej MWSLiT we Wrocławiu, zaprasza do uczestnictwa
w czterosemestralnym seminarium doktoranckim, przygotowującym do podjęcia działalności badawczej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości.

Specjalność:

  • Menadżer logistyki,
  • Menadżer transportu.  

Zdane egzaminy z wymienionych przedmiotów będą honorowane w procedurze postępowania doktorskiego.

Dodatkowe korzyści: uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w wybranej specjalności.

Oferta skierowana jest do kandydatów:

  • starających się uzyskać stopnień naukowy doktora,
  • posiadających wykształcenie drugiego stopnia,
  • realizujących studia na drugim stopniu kształcenia,
  • chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
  • zamierzających kontynuować prace badawcze.

 

Procedura rekrutacji oraz szczegóły dotyczące seminarium znajdują się na stronie internetowej uczelni: https://www.mwsl.eu/stopnie-naukowe

 

 

zajawka

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype