logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1EU EFS rgb 1

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu realizuje projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego", który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Celem tego projektu jest opracowanie 34 modelowych programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ). Wpłyną one na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia ustawicznego poprzez uaktualnienie treści programów oraz dostosowanie ich do wymogów gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach, a także poprzez uwzględnienie oczekiwań pracodawców.

 

Grupę docelową stanowić będą instytucje upoważnione do organizacji KKZ:
   

  • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (w zakresie zawodów, w których kształcą);  
  • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego;  
  • placówki kształcenia praktycznego i zawodowego;  
  • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;  
  • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.
     

Opracowane w ramach projektu modelowe programy nauczania pozwolą osobom kończącym KKZ polepszyć swoją pozycję na rynku pracy lub założyć własną działalność gospodarczą

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja na autorów programów

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype