4 lipca 2018 roku Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu podpisała umowę o współpracy z Excel Research University. Zambijską uczelnię reprezentował Dyrektor Honore Dusabimana, a MWSLiT  -  Prezydent Janusz Pawęska. 

  

Excel Research University (ERUNIV) to Uniwersytet, który został stworzony przez Nelisa Global Consultancy Ltd (NGC). ERUNIV ma na celu zapewnienie edukacji, która pozwoli absolwentom, rozwijać się i być częścią każdego społeczeństwa z praktycznymi umiejętnościami życiowymi i poczuciem własnej wartości. ERUNIV oferuje różne kierunki w ramach następujących wydziałów: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Stosowanych, Wydział Edukacji i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Ekonomicznych, Biznesu i Zarządzania. Liczymy na owocną współpracę!

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype