MWSLiT we Wrocławiu podpisała umowę o współpracy z Express BOTAM Transport sp. z o.o.

 

Express BOTAM Transport sp. Z o.o. świadczy usługi logistyczne na arenie międzynarodowej. Firma posiada flotę ponad 500 pojazdów z możliwościami ładunkowymi od 0,8 t do 24 t , mogącymi przewieźć każdy rodzaj ładunku: neutralny, ADR, w kontrolowanej temperaturze czy ponad przeciętnej wartości.

 

Zawarta pomiędzy stronami umowa, dotyczy współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w celu:

 

  • podniesienia standardu szkoleń kadr dla transportu drogowego;
  • wprowadzenia innowacyjnych technologii w proces kształcenia kadr;
  • wymiany i wykorzystania doświadczeń i informacji o bieżących wydarzeniach w sektorze logistyki, transportu i spedycji.

 1

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype