26 października 2019 r., odbył się pierwszy zjazd rozpoczynających naukę słuchaczy studiów podyplomowych na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Studentów powitali dr Stanisław Ślusarczyk – Dziekan Wydziału Logistyki i Transportu oraz dr inż. Michał Kruszyński sprawujący bezpośrednią opiekę i nadzór nad studiami podyplomowymi. W roku akademickim 2019/2020 na uczelni uruchomiono pięć kierunków studiów podyplomowych: Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką, Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw, Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej, Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli pn. Technik logistyk – Technik spedytor. Wszystkie zajęcia realizowane są w sposób kontaktowy, treści przekazywane są przez wykładowców bezpośrednio na zajęciach co ułatwia słuchaczom przyswojenie materiału oraz sprzyja twórczej dyskusji.

 

Uruchomione studia podyplomowe są odpowiedzią uczelni na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców z rynku pracy w regionie i w całej Polsce.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype