Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu z praktykiem, organizowanym dla słuchaczy studiów podyplomowych jak i wszystkich studentów uczelni. Tematyka wykładu dotyczy przewozu ładunków niebezpiecznych. Spotkanie odbędzie się on - line, przy użyciu platform internetowych, z których korzysta uczelnia.

 

31.01.2021 r., godz. 9:00 – 14:00 – Przewóz ładunków niebezpiecznych.

 

Tematykę ładunków niebezpiecznych przedstawi Daniel Woźniak – posiadający 35-letnią praktykę w transporcie drogowym - tak w firmach produkcyjnych jak i w przewozowych oraz w krajowych i zagranicznych instytucjach kontrolnych.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o kontakt z Biurem Karier.
Serdecznie zapraszamy!

 

 zajawka

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype