Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu wzięła udział w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów Studia z Przyszłością.
 
Znakomita ocena zgłoszonego wniosku konkursowego jest potwierdzeniem zaangażowania uczelni w realizację kształcenia zgodnego z nowoczesnymi standardami akademickimi, co zaowocowało otrzymaniem Certyfikatu i Znaku Jakości Studia z Przyszłością na kierunku LOGISTYKA dla studiów I stopnia.
 
Certyfikat akredytacyjny został przyznany kierunkowi studiów, którego program edukacyjny wyróżnia się na tle innych programów edukacyjnych realizowanych na uczelniach wyższych w Polsce, a także umożliwia studentom rozwój umiejętności zawodowych cenionych w dzisiejszych czasach przez pracodawców. Kierunek Logistyka realizowany w MWSLiT spełnia przedstawione poniżej kryteria:

  • wyróżnia się koncepcją kształcenia i wysoką jakością realizowanego programu studiów,
  • jest dostosowany do potrzeb pracodawców i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
  • studenci otrzymują  aktualną wiedzę oraz rozwijają umiejętności i kompetencje społeczne,
  • program nauczania to innowacyjne metody dydaktyczne.


Posiadanie tak prestiżowej akredytacji świadczy o najwyższej jakości studiów, a także plasuje uczelnię w gronie liderów na rynku szkolnictwa wyższego.

 

1

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype