logo green leadersTermomodernizacja siedziby Uczelni

 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, podejmowane przez Władze Uczelni działania, są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i realizowane są w trosce o środowisko.

 

MWSLiT w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (tzw. Fundusze norweskie i EOG), zrealizowała szereg inwestycji, które w rezultacie mają przyczyniać się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

Siedziba Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu mieści się w budynku, który został wybudowany w 1906 roku, a przez blisko 100 lat pełnił funkcję budynku koszarowego. Od 2001 r. gmach jest siedzibą Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

W latach 2015-2016 siedziba uczelni został zmodernizowana. W budynku wdrożono instalację fotowoltaiczną, wymieniono istniejące źródła światła na źródła technologii LED, a cały budynek przeszedł termoizolację. Głównym celem tej inwestycji było zwiększenie efektywności energetycznej siedziby MWSLiT oraz zmniejszenie emisji CO2.

 

Kluczowa okazała się instalacja fotowoltaiczna pozwalającą wytwarzać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, co dodatkowo obniża zapotrzebowanie na energię z zewnątrz w trakcie eksploatacji budynku uczelni. Jest to pierwszy budynek we Wrocławiu pełniący funkcję publiczną, w którym pojawiła się fotowoltaika. Dzięki realizowanym inwestycjom wzrosła świadomość możliwości oszczędzania energii oraz chęć inwestowania w odnawialne źródła energii.

  • Technologie przyjazne środowisku (green industry innovation) – projekty inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno działalności własnej przedsiębiorcy, jak i produktów, które wprowadza na rynek.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype