logo green leadersStudia podyplomowe Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu w swojej ofercie edukacyjnej posiada studia podyplomowe Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi.

 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego kierowania oraz zarządzania inwestycjami budowlanymi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i środowiskowych.

 

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • pracowników urzędów odpowiedzialnych za nadzór nad inwestycjami,
 • inspektorów budowlanych,
 • zarządców i doradców rynku nieruchomości,
 • kierowników ds. realizacji inwestycji,
 • koordynatorów inwestycji budowlanych,
 • projektantów.

Studia pozwalają zdobyć wiedzę obejmującą podstawy formalne, prawne oraz ekonomiczne zarządzania i realizacji inwestycji budowlanych. Umożliwiają zapoznanie się z najistotniejszymi podstawami prawnymi oraz normami środowiskowymi, a także z procesem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto, program studiów jest wzbogacony o treści logistyczne oraz zagadnienia związane z przedsiębiorczością, aby wzmocnić potencjał i samorozwój słuchaczy. 

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

 1. Inwestycje budowlane – alternatywne źródła energii,
 2. Przygotowanie inwestycji budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 3. Logistyka realizacji inwestycji budowlanych,
 4. Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz międzynarodowych procedur z uwzględnieniem dyrektyw środowiskowych UE,
 5. Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym,
 6. Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie,
 7. Ekologiczne materiały budowlane,
 8. Podstawy prawa w zakresie ochrony środowiska,
 9. System OOŚ (ocen oddziaływania na środowisko),
 10. Systemy Zarządzania Środowiskowego,
 11. Inwestycje na obszarach chronionych i w ich otulinach.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype