logo green leadersCzym jest Europejski Zielony Ład?

Europejski Zielony Ład (EZŁ, ang. European Green Deal) to strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie. Jest to odpowiedź na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska.

Wedle ogólnych założeń Green Deal, Unia Europejska ma stać się społeczeństwem neutralnym klimatycznie, sprawiedliwym i dostatnim, z nowoczesną i przyjazną środowisku gospodarką.

Jakie są założenia Green Deal?

Unia Europejska postawiła sobie za główny cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Europejski Zielony Ład będzie miał wpływ na wiele kluczowych obszarów gospodarki.

 

 

Główne założenia tej strategii odnoszą się do realizacji celów takich jak:

  • dostarczanie czystej i bezpiecznej energii,
  • wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • projektowanie budynków o niższym zapotrzebowaniu na energię
  • przyspieszanie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność,
  • ochrona i odbudowa ekosystemów oraz bioróżnorodności,
  • przystosowanie się do zmiany klimatu,
  • ochrona zdrowia.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype