logo green leadersMiędzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu posiada szeroką ofertę edukacyjną, kształcąc na kierunkach logistyka, transport, budownictwo i zarządzanie. Uczelnia zapewnia specjalistyczne wykształcenie oraz rozwija kompetencje społeczne studentów i absolwentów. Na każdym kierunku studiów studenci MWSLiT uczą się o zachodzących zmianach klimatycznych, zielonej gospodarce, zrównoważonym rozwoju oraz innowacjach społecznych.

 

W programach studiów prowadzonych w MWSLiT znajdują się m.in. następujące przedmioty:

  • Ekologistyka,
  • Podstawy ekologii i ochrony środowiska,
  • Logistyka odzysku w gospodarowaniu odpadami technologicznymi,
  • Zrównoważony transport,
  • Przetwarzanie odpadów branży automotive – magazynowanie, recykling i ponowne użycie,
  • System logistyczny gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji,
  • Ekonomika usług i ochrony środowiska.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype