Od 24.04 do 28.04 2023 r. w Międzynarodowej  Wyższej Szkole  Logistyki  i Transportu we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+, miała miejsce wizyta kadry akademickiej z partnerskiego uniwersytetu w Gruzji - Batumi Navigation Teaching University.

 

W trakcie pobytu przedstawiciele Batumi Navigation Teaching University spotkali się z władzami MWSLiT we Wrocławiu oraz przedstawicielami  Działu Współpracy z Zagranicą.  Podczas spotkań zdefiniowane  zostały plany przyszłej współpracy obejmujące badania naukowe, wspólne projekty, a także wymianę kadry akademickiej i studentów w obszarze dziedziny Transportu i Logistyki.

 

25 kwietnia 2023 r.  odbył się wykład otwarty w języku angielskim Presentation about Georgia, Batumi Navigation Teaching University & presentation about Transportation and logistics sector of Georgia.  Wykład poprowadziła  profesor Nino Tchilaia z Batumi Navigation Teaching University - specjalizująca się w zarządzaniu logistycznym, zarządzaniu ryzykiem w łańcuchach dostaw oraz logistycznych łańcuchach dostaw, pełniąca na gruzińskiej uczelni funkcję specjalisty do spraw Monitorowania Jakości Kształcenia. W ramach wykładu przedstawiona została uczelnia Batumi Navigation Teaching University: jej historia, programy kształcenia i zakres badań naukowych, a także Gruzja w kontekście ekonomicznym, kulturowym i społecznym oraz system logistyczny i transportowy kraju.

 

Odbyły się również zajęcia dydaktyczne dla studentów MWSLiT z dr Tamar Diasamidze- profesor Wydziału Biznesu i Logistyki Batumi Navigation Teaching University. Zajęcia dotyczyły kluczowych aspektów wykorzystywania efektywnego języka angielskiego w biznesie, zrozumienia znaczenia języka obcego w zarządzaniu. Przedstawiono też rolę języka angielskiego jako idealnego i preferowanego języka w biznesie.

 

Wizyta przyczyniła się do umocnienia współpracy pomiędzy uczelniami, podniesieniu atrakcyjności zajęć prowadzonych dla studentów, a także wzrostu stopnia umiędzynarodowienia obu uczelni.

 

Warto wiedzieć
Rekomendują nas
Studia Dualne

Studia dualne mają na celu zapewnienie studentom możliwości zarówno studiowania, jak i zdobywania doświadczenia w praktyce. Program studiów dualnych zakłada, że student odbywa praktykę lub staż przez dwa dni w tygodniu, a za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie, nie niższe niż wysokość czesnego. Podjęcie pracy zawodowej zgodnej z wybraną specjalnością jest możliwe już na II roku studiów. W trybie dualnym można studiować logistykę (studia licencjackie i studia inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie).

 

Misją MWSLiT we Wrocławiu  jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki (studia licencjackie, studia inżynierskie, studia magisterskie – 3 semestry), transportu (studia licencjackie), budownictwa (studia inżynierskie) i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia.

Aktualności

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype