loglic systemy

 

 

Opis specjalności

zadaj pytanie

Transport nazywany krwioobiegiem gospodarki narodowej pełni niezwykle istotą rolę w rozwoju przedsiębiorstw i społeczeństw na całym świecie. Nie można zastąpić go żadną inną aktywnością, gdyż nie podlega on substytucji. Absolwent studiów magisterskich kierunku Menadżer Transportu będzie posiadał wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą na: podejmowanie i efektywne prowadzenie krajowej i międzynarodowej działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób i rzeczy, doradztwo i zarządzanie firmom transportowym, dobór odpowiednich technologii transportu oraz wykonywanie zadań spedytora krajowego i międzynarodowego.

 

Zapisz się na studia

 

W ramach projektu Kształtowanie kompetencji w obszarze transportu jako odpowiedź na potrzeby branż kluczowych dla gospodarki, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Polska Unia Transportu opracowały i dostosowały program nauczania do wymagań pracodawców i prężnie rozwijającego się rynku pracy. Projekt ma na celu promocję edukacji w zawodach branży transportowej, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w programie kształcenia.

 

O partnerach projektu

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje ponad 20 lat. Priorytetem uczelni była i jest nieustanna dbałość o jakość nauczania oraz wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy europejskie.


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest najlepszą uczelnią logistyczną w Polsce, według Rankingu Perspektywy 2024, 2023, 2022, 2021, 2020…

Wysoka pozycja w Rankingu jest potwierdzeniem zaangażowania uczelni w realizację kształcenia zgodnie z nowoczesnymi standardami akademickimi, a także świadczy o najwyższej jakości studiów jak również plasuje uczelnię w gronie liderów na rynku szkolnictwa wyższego.

 

 

Polska Unia Transportu to organizacja zrzeszająca przewoźników, której nadrzędnym celem jest usuwanie barier wzrostu dla branż, wspieranie promocji członków i branży zagranicą, wspieranie konkurencyjności polskich firm, budowanie wzajemnego zaufania i rzetelności branży oraz rozwój edukacji biznesowej i zawodowej.

Polska Unia Transportu od wielu lat jest partnerem uczelni. Wspiera naszych studentów w znalezieniu miejsc do odbycia praktyk oraz prowadzi wykłady otwarte.

 

 

 

 

 
 


PŁATNE STAŻE
 
 
 
 
czytaj więcej

 

 

 

 • Skierowane do 70 studentów studiów dziennych;

 • Realizowane w wymiarze 320 h po ukończeniu 1 semestru studiów dziennych;

 • Stypendium stażowe w wysokości 8992,00 zł brutto za cały okres trwania stażu;

 • Istnieje możliwość pokrycia kosztów dojazdu na staż oraz kosztów zakwaterowania w trakcie stażu z budżetu projektowego.

 


NOWOCZESNE
LABORATORIUM
SYSTEMÓW
TRANSPORTOWYCH
 
czytaj więcej...

 

 

 

 • Symulacja zarządzania flotą pojazdów;

 • Optymalizacja tras i czasu pracy kierowców;

 • Automatyzacja procesów transportowych;

 • Geomarketing;

 • Monitorowanie i kontrola pojazdów;

 • Optymalizacja łańcuchów dostaw.

 


ZAJĘCIA PODNOSZĄCE
KOMPETENCJE
 
 
 
czytaj więcej...

 

 

 

 • Business English – rozwój umiejętności językowych pomagających w funkcjonowaniu na międzynarodowym rynku pracy (negocjacje, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne);

 • Warsztaty komunikacyjne – relacje w biznesie, negocjacje, specyfika komunikacji w środowisku międzynarodowym.

 


DODATKOWE
CERTYFIKOWANE,
SPECJALISTYCZNE
SZKOLENIA
 
czytaj więcej...

 

 

 

 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych w obszarze międzynarodowego przewozu osób i rzeczy (CKZ);

 • Bezpieczeństwo w zrównoważonym transporcie drogowym;

 • Innowacyjne technologie w transporcie;

 • Analiz danych i systemy w chmurze w zarządzaniu transportem;

 • Sztuczna inteligencja w branży transportowej.

 

Organizacja studiów

 • Studia rozpoczynają się w roku akademickim 2024/2025,
 • Oferta skierowana jest do 45 studentów (15 studentów w ramach studiów stacjonarnych oraz 30 studentów w ramach studiów niestacjonarnych),
 • Studia trwają 3 semestry,
 • Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły studia I stopnia: licencjackie lub inżynierskie.

 

 

 Warto wiedzieć

 

Utworzenie nowego programu studiów II stopnia - Menadżer Transportu - opracowanego przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu i Polską Unię Transportu jest odpowiedzią na potrzeby branż kluczowych dla gospodarki w zakresie kompetencji w obszarze transportu.

 

Celem programu jest przygotowanie studenta do efektywnego prowadzenia krajowej i międzynarodowej działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób i rzeczy, doradztwa i zarządzania firmą transportową, dobór odpowiednich technologii transportu oraz wykonywania zadań spedytora krajowego i międzynarodowego.

 

 

Dodatkowe korzyści

Płatne staże.
 • Skierowane do 70 studentów studiów dziennych;
 • Stypendium stażowe w wysokości 8992,00 zł brutto za cały okres trwania stażu;
Zajęcia projektowe we współpracy z pracodawcami.
Kurs ADR umożliwiający zdobycie uprawnień doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym.
Certyfikowane, specjalistyczne szkolenia.
Wizyty studyjne w renomowanych firmach z branży transportowej.
Wykłady gościnne praktyków – przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych.
Płatne staże.
 • Skierowane do 70 studentów studiów dziennych;
 • Stypendium stażowe w wysokości 8992,00 zł brutto za cały okres trwania stażu;
Zajęcia projektowe we współpracy z pracodawcami.
Kurs ADR umożliwiający zdobycie uprawnień doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym.
Certyfikowane, specjalistyczne szkolenia.
Wizyty studyjne w renomowanych firmach z branży transportowej.
Wykłady gościnne praktyków – przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych.

 

 

 

Płatne staże

 • Skierowane do 70 studentów studiów dziennych;
 • Realizowane w wymiarze 320 h po ukończeniu 1 semestru studiów dziennych;
 • Stypendium stażowe w wysokości 8992,00 zł brutto za cały okres trwania stażu;
 • Istnieje możliwość pokrycia kosztów dojazdu na staż oraz kosztów zakwaterowania w trakcie stażu z budżetu projektowego.

Nowoczesne laboratorium systemów transportowych

 • Symulacja zarządzania flotą pojazdów;
 • Optymalizacja tras i czasu pracy kierowców;
 • Automatyzacja procesów transportowych;
 • Geomarketing;
 • Monitorowanie i kontrola pojazdów;
 • Optymalizacja łańcuchów dostaw. 

Zajęcia podnoszące kompetencje

 • Business English – rozwój umiejętności językowych pomagających w funkcjonowaniu na międzynarodowym rynku pracy (negocjacje, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne);
 • Warsztaty komunikacyjne – relacje w biznesie, negocjacje, specyfika komunikacji w środowisku międzynarodowym.

Dodatkowe certyfikowane, specjalistyczne szkolenia

Certyfikowane szkolenia branżowe podnoszące kompetencje:

 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych w obszarze międzynarodowego przewozu osób i rzeczy (CKZ) - Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźników drogowych jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji potrzebnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy obowiązuje również w krajowym transporcie. Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, a tym samym przedstawienie zagadnień z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa finansowego, prawa pracy, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, bezpieczeństwa ruchu drogowego czego skutkiem będzie dopuszczenie do zawodu przewoźnika;
 • Efektywne zarządzanie logistyką zrównoważonego rozwoju;
 • Bezpieczeństwo w zrównoważonym transporcie drogowym;
 • Innowacyjne technologie w transporcie;
 • Analiz danych i systemy w chmurze w zarządzaniu transportem;
 • Sztuczna inteligencja w branży transportowej.

Dodatkowe korzyści

 • Płatne staże;
 • Zajęcia projektowe we współpracy z pracodawcami;
 • Kurs ADR umożliwiający zdobycie uprawnień doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym - głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującym podczas przewozu towarów niebezpiecznych, z działaniami zapobiegawczymi oraz z czynnościami, które należy podjąć po wypadku, aby z zachować własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób i środowiska;
 • Certyfikowane, specjalistyczne szkolenia;
 • Wizyty studyjne w renomowanych firmach z branży transportowej;
 • Wykłady gościnne praktyków – przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych.

Zajęcia dodatkowe 

 • wyrównawcze z matematyki – celem zajęć jest uzupełnienie oraz wyrównanie wiedzy pomiędzy studentami. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, a także jasnego formułowania wniosków;
 • wyrównawcze z arkusza kalkulacyjnego – z zakresu: formuł, walidacji danych, formatowania warunkowego, wykresów, tabel przestawnych oraz analiz wielowymiarowych;
 • rozwijające kompetencje cyfrowe – stanowiące podstawę do systemów informatycznych w transporcie.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest do:

 • Prowadzenia krajowej i międzynarodowej działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób i rzeczy;
 • Zarządzania firmą transportową;
 • Wykonywania zadań spedytora krajowego i międzynarodowego.

Program studiów

Kierunek: TRANSPORT
SDS - Studia II stopnia magisterskie
Specjalność: Menadżer Transportu

pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Organizacyjno-ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania transportu E
3. Systemy transportowe / Zarządzanie systemami transportowymi E
4. Organizacja i technologie przewozu ładunków w różnych gałęziach transportu E
5. Zarządzanie zrównoważonym i niskoemisyjnym transportem – Europejski Zielony Ład E
6. Informatyka w transporcie E
7.

Dostęp do rynku w transporcie drogowym

E
8. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego E
9. Prawo cywilne w działalności transportowej E
10. Prawo socjalne w działalności transportowej E
11. Język obcy w logistyce E
12. Praktyka zawodowa Z

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Transport towarów i ładunków niebezpiecznych E
2. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie drogowym E
3. Ubezpieczenia w transporcie E
4. Ekonomika i rachunek kosztów w transporcie E
5. Prawo handlowe w działalności transportowej E
6. Normy Techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie E
7. Sztuczna inteligencja E
8. Analiza procesów transportowych / Organizacja i analiza procesów transportowych E
9. Proseminarium magisterskie Zo
10. Praca dyplomowa Z
11. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Uwarunkowania i planowanie polityki transportowej Polski i Unii Europejskiej E
2. Prawo podatkowe w działalności transportowej / Prawo podatkowe i zarządzanie kosztami w działalności transportowej E
3. Marketing usług transportowych E
4. Prawo transportowe E
5. Organizacja i zarządzanie spedycją krajową i międzynarodową E
6. Doskonalenie systemów transportowych E
7. Pojazdy autonomiczne i zarządzanie systemami transportu autonomicznego E
8. Seminarium magisterskie Zo
9. Praca dyplomowa Ed
10. Praktyka zawodowa Z

Rekrutacja

Kandydatów zachęcamy do rejestracji online oraz przyniesienie niezbędnych dokumentów do dziekanatu uczelni:

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław, Polska

pokój 09

 

Kontakt

zadaj pytanie

Dołącz do grona studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu i ciesz się ze studiowania razem z nami!

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

 

Dziekanat
tel: +48 (71) 324-68-42 wew. 121
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pon.-pt. 08.00 – 16.00

 

 

Projekt „Kształtowanie kompetencji w obszarze transportu jako odpowiedź na potrzeby branż kluczowych dla gospodarki” jest dofinansowany przez Unię Europejską.

 

 

belka_unijna

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • onyx
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype