11 - 12 kwietnia 2024 r. odbędzie się Ogólnopolski Kongres Nauczycieli branży TSL organizowany przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu pod patronatem The Chartered Institute of Logistics and Transport – CILT(UK) – Polska oraz Polskiej Unii Transportu.

 

Kongres poświęcony będzie kształtowaniu kompetencji i wyzwań, które stawia przed pracownikami i pracodawcami rynek pracy, a także możliwym ścieżkom kariery w firmach z sektora TSL oraz ich rozwojowi. Będzie to także okazja do wskazania zarówno nowych jak i kluczowych sposobów kształcenia dla wspomnianego sektora kompetencji, jak i do zwiększenia świadomości w szkołach ponadpodstawowych co do kierunków rozwoju.

 

W programie zaplanowano m.in. prezentację Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki, którego organem prowadzącym jest MWSLiT, wystąpienia przedstawicieli firm z sektora TSL oraz środowiska akademickiego — Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Kongres skierowany jest do dyrekcji szkół a także pracowników naukowo –dydaktycznych, w szczególności nauczycieli zawodów takich jak: technik logistyk, technik spedytor, magazynier – logistyk, technik transportu kolejowego, technik eksploatacji portów i terminali.

 

Rejestracja uczestników trwa do 15 marca 2024 r.

 

Link do formularza rejestracyjnego: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX8T1RfPJkiLKbhg0GMAUn9eejYuAgk4ziESLmj3DHm_wN5Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 

zajawka

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype