Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, absolwentów oraz przedstawicieli firm do wzięcia udziału w Spotkaniu Przewoźników Drogowych, które odbędzie się 24 maja 2024  r. w Pałacu w Krzyżowej.

 

Spotkanie organizowane jest przez Polską Unię Transportu, we współpracy z MWSLiT we Wrocławiu i CILT(UK) - Polska. Przedstawiciele Polskiej Unii Transportu od wielu lat są partnerami uczelni, m.in.: wspierając studentów w znalezieniu miejsc odbywania praktyk, prowadząc wykłady otwarte oraz aktywnie uczestnicząc w rozwoju Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki. Polska Unia Transportu objęła również swoim patronatem studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie przewozem osób i rzeczy.

 

Spotkania Przewoźników Drogowych w Krzyżowej, to jedna z największych w Polsce Konferencji gromadząca przewoźników oraz firmy z branży TSL z całego kraju. Jest to doskonała okazja, aby pozyskać nowe kontakty oraz podtrzymać i odświeżyć już istniejące relacje. Gośćmi spotkania mogą być nie tylko członkowie Polskiej Unii Transportu, ale również przewoźnicy, którzy nie należą do organizacji.

 

Tematyka spotkania będzie dotyczyła m.in.:

  • Przedstawienia aktualnej sytuacji na rynku transportowym w Polsce i w Europie,
  • Omówienia wyzwań i problemów związanych z transportem drogowym takich jak: przepisy   dotyczące czasu pracy kierowców, koszty paliwa oraz zmiany w przepisach transportowych,
  • Prezentacji nowych technologii i rozwiązań w transporcie drogowym takich jak: inteligentne systemy transportowe, elektromobilność oraz automatyzacja procesów,
  • Omówienia perspektyw rozwoju branży transportowej w Polsce i na świecie, w tym prognoz dotyczących zmian w przepisach i trendach na rynku.

 

Spotkanie ma charakter otwarty i jest bezpłatne dla uczestników.  Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

https://uniatransportu.pl/formularz-krzyzowa/

 

 Liczba miejsc ograniczona.

 

Studentów zainteresowanych uczestniczeniem w wydarzeniu, prosimy o zgłoszenie się do Biura Karier ( pokój 005) najpóźniej do 17 maja 2024 r.

 

 

zajawka

Warto wiedzieć
Rekomendują nas
Studia Dualne

Studia dualne mają na celu zapewnienie studentom możliwości zarówno studiowania, jak i zdobywania doświadczenia w praktyce. Program studiów dualnych zakłada, że student odbywa praktykę lub staż przez dwa dni w tygodniu, a za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie, nie niższe niż wysokość czesnego. Podjęcie pracy zawodowej zgodnej z wybraną specjalnością jest możliwe już na II roku studiów. W trybie dualnym można studiować logistykę (studia licencjackie i studia inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie).

 

Misją MWSLiT we Wrocławiu  jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki (studia licencjackie, studia inżynierskie, studia magisterskie – 3 semestry), transportu (studia licencjackie), budownictwa (studia inżynierskie) i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia.

Aktualności

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype