Korzystne położenie Polski w centrum Europy sprawia, że jesteśmy niemal idealnym obszarem lokowania inwestycji, zarówno atrakcyjnym dla przedsiębiorców z Europy Zachodniej jak i Wschodniej.


W dniu 14 grudnia 2010 roku wraz z grupą młodzieży akademickiej z Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu w liczbie 5 osób, przebywałem w obiektach jednej z czołowych firm logistycznych w Polsce usytuowanych przy ul. Magazynowej we Wrocławiu, tj. KUEHNE + NAGEL. Firma założona w 1890 roku w Bremie (Niemcy), na rynku polskim obecna od 1991 roku.


Systematyczny rozwój firmy pozwolił na przekształcenie jej z tradycyjnej międzynarodowej firmy spedycyjnej w wiodącego operatora logistycznego na skalę ogólnoświatową, dostarczającą zintegrowanych rozwiązań dla łańcucha dostaw. Nowoczesne rozwiązania IT oraz najwyższy poziom świadczonych usług logistycznych, stanowią dla obecnych i potencjalnych klientów firmy, gwarancję dobrej współpracy, a tym samym osiągania korzystnych wskaźników ekonomicznych.


Na uwagę zasługuje fakt bardzo merytorycznego potraktowania studentów naszej uczelni ze strony personelu kierowniczego firmy. Spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem, co z całą pewnością przyczyniło się do osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych i poznawczych. Wymiana opinii, spostrzeżeń oraz intencje zawarte w pytaniach studentów (przyszłych logistyków) miały charakter bardzo merytoryczny i rzeczowy, co pozwala jednoznacznie pozytywnie ocenić realizację tego elementu projektu, a tym samym celowość organizowania tego typu przedsięwzięć w przyszłości.

 

 

zajawka_m

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42          
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype     skype

/* */