loga ue

Projekt „Liderzy TSL – program rozwoju kompetencji”

 

Odpowiadając na zgłoszenia ze strony studentów i studentek, rekrutacja do projektu „Liderzy TSL – program rozwoju kompetencji” zostaje przedłużona do 22.10.2018r.  Do tego dnia należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz wypełnić testy on-line udostępniane w e-learningu.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji:

 

 • komunikacyjnych,
 • zawodowych,
 • analitycznych,
 • informatycznych,
 • przedsiębiorczych

 

u min. 150 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunkach Logistyka oraz Transport  w MWSLiT.

 


Projekt przewiduje indywidualny dobór rodzaju i zakresu wsparcia uczestników w oparciu o bilans kompetencji. Na tej podstawie uczestnicy projektu wezmą udział np. w certyfikowanych szkoleniach zawodowych, językowych i komputerowych, zajęciach o charakterze warsztatowym i projektowym, w tym realizowanych we współpracy z pracodawcami oraz wizytach studyjnych.

 

Rodzaje wsparcia w projekcie

w zakresie kompetencji komunikacyjnych

 

 • Certyfikowane szkolenie TELC  z języka angielskiego na poziomie B2
 • Warsztaty Business English
 • Gry symulacyjne
 • Warsztaty międzykulturowe

 

w zakresie kompetencji zawodowych

 

 • Warsztaty Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT)
 • Szkolenie Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym
 • Certyfikowane szkolenie Doradca ds. bezpieczeństwa ADR
 • Warsztaty w przedsiębiorstwach
 • Wizyty studyjne do regionalnych centrów logistycznych

 

w zakresie kompetencji analitycznych

 

 • Zajęcia projektowe  z pracodawcami – studium przypadku
 • Warsztaty Trans–Edu
 • Certyfikat IPMA–Student

 

w zakresie kompetencji informatycznych

 

 • Warsztaty informatyczne AnyLogic
 • Warsztaty informatyczne ERP
 • MS Excel – kurs dla zaawansowanych
 • Język SQL

 

w zakresie kompetencji przedsiębiorczych

 

 • Warsztaty z przedsiębiorczości
 • Spotkania z praktykami biznesu
 • Wizyty studyjne - inkubatory przedsiębiorczości

 

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w czterech edycjach i składać się będzie z kilku etapów. W pierwszym etapie, formalnym, studenci i studentki wypełniają w systemie internetowym formularz zgłoszeniowy do projektu, w którym m.in. wskazują preferowane przez siebie formy wsparcia. Nie warto zwlekać z zalogowaniem się do systemu - kolejność zgłoszeń jest jednym z kryteriów rekrutacyjnych (por.: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

 

Osoby, które zadeklarują chęć wzięcia udziału w projekcie poprzez wypełnienie w/w formularza, zaproszone zostaną do drugiego etapu. Polegać on będzie na uczestnictwie w indywidualnym bilansie kompetencji prowadzonym przez doradcę zawodowego, który wskaże rodzaj działań najbardziej adekwatny do potrzeb studentów i studentek na podstawie wypełnionych testów badających poziomy kompetencji, które następnie będą rozwijane w ramach projektu.

 

Strona projektu

Formularz zgłoszeniowy online - link

 

Po wypełnieniu formularza uruchomiony zostanie dostęp do testów kompetencji na platformie e-learning MWSLiT (na liście kursów należy wybrać Projekty -> Testy – Program Rozwoju Kompetencji (Październik 2018))

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype