LOGISTYKA – studia dofinansowane

    SPRAWDŹ    
  

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Administrator Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuje:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu , (zwana też MWSLiT i Uczelnią), z siedzibą we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 19B (51-168 Wrocław).
 2. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych i informacyjnych szeroko rozumianego procesu studiowania, oferty Uczelni i jej partnerów.
 4. Uczelnia może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 5. Uczelnia może przetwarzać Dane Osobowe osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji promocyjnych drogą elektroniczną, w celu informowania o ofercie Uczelni. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Uczelnia przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów związanych z prowadzoną działalnością.
 7. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych, w tym w szczególności ich integralności i poufności, Uczelnia stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
 8. Uczelnia nie przekazuje danych do osób trzecich.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat albo przez okres krótszy, konieczny do realizacji określonych celów.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 

 

loga ue

 

Projekt „Rozwój oferty Biura Karier dla wzrostu konkurencyjności studentów MWSLiT na rynku pracy”

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU


styczeń 2018 - grudzień 2019

 

CEL PROJEKTU

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji, studentek i studentów MWSLiT, niezbędnych w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu działań i podniesienie jakości funkcjonowania Biura Karier i Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów naszej Uczelni.

 

DLA KOGO?

 

Projekt kierowany jest do studentek i studentów MWSLiT we Wrocławiu, wszystkich kierunków i trybów studiów. Wymogiem uczestnictwa jest ukończenie 20 lat.

 

OFERTA WSPARCIA

 

 • profesjonalne diagnozowanie kompetencji
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pomoc w opracowaniu CV i przygotowanie do rozmów o pracę
 • udział w targach pracy
 • wsparcie przy planowaniu założenia własnej firmy
 • udział w grach ekonomicznych
 • udział w sesjach assessment center
 • wsparcie psychologiczne

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 

 • profesjonalne przygotowanie do wejścia na rynek pracy
 • zapoznanie się z oczekiwaniami pracodawców
 • rozwój umiejętności przedsiębiorczych

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Szczegółowy regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o projekcie dostępne są na STRONIE PROJEKTU

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

loga ue

Projekt „Liderzy TSL – program rozwoju kompetencji”

 

Odpowiadając na zgłoszenia ze strony studentów i studentek, rekrutacja do projektu „Liderzy TSL – program rozwoju kompetencji” zostaje przedłużona do 22.10.2018r.  Do tego dnia należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz wypełnić testy on-line udostępniane w e-learningu.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji:

 

 • komunikacyjnych,
 • zawodowych,
 • analitycznych,
 • informatycznych,
 • przedsiębiorczych

 

u min. 150 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunkach Logistyka oraz Transport  w MWSLiT.

 


Projekt przewiduje indywidualny dobór rodzaju i zakresu wsparcia uczestników w oparciu o bilans kompetencji. Na tej podstawie uczestnicy projektu wezmą udział np. w certyfikowanych szkoleniach zawodowych, językowych i komputerowych, zajęciach o charakterze warsztatowym i projektowym, w tym realizowanych we współpracy z pracodawcami oraz wizytach studyjnych.

 

Rodzaje wsparcia w projekcie

w zakresie kompetencji komunikacyjnych

 

 • Certyfikowane szkolenie TELC  z języka angielskiego na poziomie B2
 • Warsztaty Business English
 • Gry symulacyjne
 • Warsztaty międzykulturowe

 

w zakresie kompetencji zawodowych

 

 • Warsztaty Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT)
 • Szkolenie Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym
 • Certyfikowane szkolenie Doradca ds. bezpieczeństwa ADR
 • Warsztaty w przedsiębiorstwach
 • Wizyty studyjne do regionalnych centrów logistycznych

 

w zakresie kompetencji analitycznych

 

 • Zajęcia projektowe  z pracodawcami – studium przypadku
 • Warsztaty Trans–Edu
 • Certyfikat IPMA–Student

 

w zakresie kompetencji informatycznych

 

 • Warsztaty informatyczne AnyLogic
 • Warsztaty informatyczne ERP
 • MS Excel – kurs dla zaawansowanych
 • Język SQL

 

w zakresie kompetencji przedsiębiorczych

 

 • Warsztaty z przedsiębiorczości
 • Spotkania z praktykami biznesu
 • Wizyty studyjne - inkubatory przedsiębiorczości

 

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w czterech edycjach i składać się będzie z kilku etapów. W pierwszym etapie, formalnym, studenci i studentki wypełniają w systemie internetowym formularz zgłoszeniowy do projektu, w którym m.in. wskazują preferowane przez siebie formy wsparcia. Nie warto zwlekać z zalogowaniem się do systemu - kolejność zgłoszeń jest jednym z kryteriów rekrutacyjnych (por.: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

 

Osoby, które zadeklarują chęć wzięcia udziału w projekcie poprzez wypełnienie w/w formularza, zaproszone zostaną do drugiego etapu. Polegać on będzie na uczestnictwie w indywidualnym bilansie kompetencji prowadzonym przez doradcę zawodowego, który wskaże rodzaj działań najbardziej adekwatny do potrzeb studentów i studentek na podstawie wypełnionych testów badających poziomy kompetencji, które następnie będą rozwijane w ramach projektu.

 

Strona projektu

Formularz zgłoszeniowy online - link

 

Po wypełnieniu formularza uruchomiony zostanie dostęp do testów kompetencji na platformie e-learning MWSLiT (na liście kursów należy wybrać Projekty -> Testy – Program Rozwoju Kompetencji (Październik 2018))

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Już od kilku lat MWSLiT organizuje otwarte wykłady i spotkania w firmach, skierowane przede wszystkim do społeczności akademickiej - studentów, kadry naukowej oraz absolwentów uczelni.

Cykliczne spotkania, prowadzone przez wybitnych specjalistów praktyków oraz naukowców z innych ośrodków badawczo - rozwojowych, mają na celu popularyzację tak rozwijającej się dziedziny nauczania jaką jest LOGISTYKA. Prezentacje wzbogacone są demonstracjami zjawisk logistycznych w firmach spedycyjno - transportowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych sprzętów multimedialnych, umożliwiających zaprezentowanie ciekawych animacji i materiałów filmowych. Wykłady otwarte prowadzane są zarówno w ramach zajęć dydaktycznych jak i międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez MWSLiT. Prelekcje prowadzone są przez specjalistów z kraju i zagranicy w języku polskim oraz angielskim.

Przykładowe spotkania przeprowadzone z:

 

dr Andrzej Kalisz

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego mieliśmy okazje gościć Pana dr Andrzeja Kalisza - Prezesa Związku Pracodawców Dolnego Śląska. Wystąpienie dotyczyło roli organizacji pracodawców w kreowaniu nowych miejsc pracy oraz działań w gospodarce rynkowej.
Poruszane w trakcie wystąpienia zagadnienia dotyczyły także roli pracodawców w okresie transformacji jak i gospodarki wolnorynkowej, co dla młodych słuchaczy, było nieoceniona lekcja historii.

Patryk Wild

Patryk Wild, członek zarządu wrocławskiego MPK ds. Inwestycji i Rozwoju, przeprowadził wykład otwarty pt.: "Publiczny transport zbiorowy - logistyczna obsługa metropolii"

dr Soroosh Saghiri

Cyklicznie mają miejsce wykłady gościnne doktora Soroosh Saghiri, PhD z Cranfield University dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Tematem ostatniego wystąpienia naszego gościa w marcu 2015 r. był wykład otwarty pt. „Value Chain Management: Obtaining Competitive Advantage" („Zarządzanie łańcuchem wartości: uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej"), jak również zajęcia dla studentów logistyki „Design of processes and logistic systems – Projektowanie procesów logistycznych". Dr Sorosh Saghiri poruszył m.in. temat automatyzacji i utrzymania systemów magazynowych, systemów informacyjnych w łańcuchu dostaw, jak również wytłumaczył studentom, jaką rolę odgrywa infrastruktura personalna w procesach zachodzących w rzeczywistości.

Sven Erichson

Sven Erichson z Unii izby Łaby/Odry w Magdeburgu był członkiem komitetu organizacyjnego oraz przedstawił swój wykład pt.: Ekonomiczne wykorzystanie rzeki Odry- szansa na integrację w Unii Europejskiej podczas drugiej sesji konferencji "Znaczenie rzek dla rozwoju miast metropolitarnych w XXI wieku", która odbyła się w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

dr inż. Thierry Houé

Dr inż. Thierry Houé naukowiec i wykładowca z ICN Business School w Nancy specjalista z dziedziny zarządzania logistycznego oraz zarządzania projektami logistycznymi przeprowadził wykład pt.: "Logistics Project Management".

dr inż. Renato Guimaraes

Absolwent Uniwersytetu Santa Catarina Federal w Brazylii. Pracownik naukowy ICN Business School Nancy we Francji oraz wykładowca MWSLiT we Wrocławiu.
Specjalista z dziedziny logistyki, zakupów, marketingu przemysłowego zarządzania operacjami oraz sieciami i łańcuchami dostaw. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu produkcją oraz sieciami i łańcuchami dostaw. Jego specjalizacją są symulacje w procesach logistycznych..

prof. inż. Ladislav Šimák

Profesor, docent w dziedzinie transportu wojskowego oraz bezpieczeństwa obywatelskiego. Absolwent wyższej szkoły wojskowej w Żilinie. Na co dzień wykłada na Uniwersytecie w Żilinie. Autor licznych prac naukowych, opublikowanych podręczników dla szkół wyższych, monografii, artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych oraz materiałów z konferencji naukowych z dziedziny zarządzania kryzysowego oraz zarządzania ryzykiem.

dr Eberhard Blumel

Dr Blumel z Instytutu Fraunhofera wchodził w skład komitetu naukowego podczas konferencji Techniki Symulacyjne w Logistyce i Planowaniu Przestrzennym, która odbyła się w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Joachim Olbricht

Dyrektor Urzędu Planowania Miasta Magdeburga. Przeprowadził wykład pt.: Prezentacja wyników Międzynarodowej Wystawy Przebudowy Miast 2010 w Magdeburgu podczas pierwszej sesji konferencji "Znaczenie rzek dla rozwoju miast metropolitarnych w XXI wieku", która odbyła się w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

dr Karl-Heinz Daehre

Był od 2006 do 2011 Ministrem Rozwoju Regionalnego i Transportu od 2002 do 2006 r. i Ministrem Budownictwa i Transportu 1991/94 i Ministrem ds. planowania, Urbanistyki i Mieszkalnictwa Państwa Saksonii-Anhalt. Za udział w realizacji innowacyjnych koncepcji transportu kolejowego, w obszarach wiejskich, otrzymał w dniu 20 Listopada 2010 roku Niemiecką Nagrodę kolei w kategorii polityka, który jest przyznawany przez Deutsche Bahn klienta stowarzyszenia.

Peter De Meyer

Peter De Meyer przeprowadził wykład pt.: Modernisation of the River Lys In Kortrijk and the Seine- Scheldt Project podczas pierwszej sesji konferencji "Znaczenie rzek dla rozwoju miast metropolitarnych w XXI wieku", która odbyła się w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

prof. Timothy Butler

Wykładowca z Global Supply Chain Management School of Bussines Administration, Wayne State University (USA) wygłosił wykład otwarty Najwyższe standardy działania łańcucha dostaw przemysłu motoryzacyjnego (Top standards in Automotive Supply Chain).

dr Ben Bvepfepfe

Dr Benjamin z firmy ABC Logistics Skills, (Wielka Brytania) ,  członek międzynarodowych instytucji takich jak FCILT oraz MCIPS przeprowadził wykład otwarty  Zarzadzanie ryzykiem łańcucha dostaw (Supply Chain Risk Management).

dr Sofiene Dellagi

Wykładowca z Université de Lorraine we Francji, uczelni partnerskiej MWSLiT we Wrocławiu przedstawił  wykład otwarty Nowe zintegrowane strategie dotyczące inżynierii przemysłowej (New integrated maintenance strategies for industrial engineering).

dra Hicham Gourgue

dra Hicham  poprowadził wykład gościnny zatytułowany Emisje zanieczyszczeń w transporcie drogowym i ich wpływ na jakość powietrza i zmiany klimatu.

Afef Bougerry

Doktorantka na University of Lorraine wygłosiła wykład otwarty  Elective and non-elective surgeries scheduling.

Vojtech Mynar

Zastępca Prezydenta Ostrawy. Wygłosił, podczas trzeciej sesji konferencji "Znaczenie rzek dla rozwoju miast metropolitarnych w XXI wieku", która odbyła się w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu wystąpienie pt.: Wpływ żeglugi śródlądowej na rozwój kraju morawsko- śląskiego i miasta Ostrawy.

Jean-Pierre Mourot

Wykłady z zakresu "Purchasing Strategies"  oraz "Businessnegotiations: Buyers & Sellers"

Prof. Volodymyr Kharchenko

Kolejny wykład otwarty pt. „Nawigacja i komunikacja w lotnictwie bezzałogowym" ("Navigation and communication in unmanned aviation").
Profesor Volodymyr Kharchenko jest Prorektorem ds. badań naukowych Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie na Ukrainie (National Aviation University NAU http://nau.edu.ua/en).

Prof. Omer Baybars Tek

Wykłady z zakresu "Experimentaal marketing and logistics in the value era", "Interface of innovation trends in retailing and logistics" oraz "The relationship between marketing function and logistics"

Prof. Michael Huth

Wykłady z zakresu "Supply Chain Management" oraz "Logistics Planning"

Graham Inglis

Dyrektor DHL Supply Chain na terenie EMEA, wykłady dotyczące przyszłości logistyki

Prezentacja do pobrania

 Steve Agg

Prezes CILT UK, wykłady na temat działalności CILT na świecie

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype