Cel studiów

Proces inwestycyjny jest działaniem wieloaspektowym. Podejmowanie decyzji oraz zarządzanie poszczególnymi elementami tych przedsięwzięć wymaga posiadania specjalistycznych, interdyscyplinarnych umiejętności. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego zarządzania inwestycjami budowlanymi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i środowiskowych. Współcześnie zagadnienia te są niezwykle istotne ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz wprowadzanie mechanizmów mających na celu wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Studia pozwolą słuchaczom na zdobycie wiedzy obejmującej formalne, prawne oraz ekonomiczne podstawy zarządzania i realizacji inwestycji budowlanych. Umożliwią również zapoznanie się z najistotniejszymi podstawami prawnymi oraz normami środowiskowymi, a także z procesem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto, program studiów został wzbogacony o treści logistyczne oraz zagadnienia związane z przedsiębiorczością, aby wzmocnić potencjał i samorozwój słuchaczy.

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • pracowników urzędów,
 • inspektorów budowlanych,
 • zarządców i doradców rynku nieruchomości,
 • kierowników ds. realizacji inwestycji,
 • koordynatorów inwestycji budowlanych.
zasady rekrutacji2

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • rodzajów oraz specyfiki poszczególnych typów inwestycji budowlanych,
 • organizacji oraz przebiegu realizacji inwestycji,
 • budowlanych podstaw formalnych oraz prawnych realizacji inwestycji budowlanych,
 • sposobu działania systemu OOŚ (ocen oddziaływania na środowisko),
 • Systemu Zarządzania Środowiskowego (m.in. Norma ISO 14001 oraz Eco-Management and Audit Scheme).

Absolwent posiada umiejętności:

 • logistycznej organizacji działań w procesie realizacji przedsięwzięć budowlanych,
 • opracowania kosztorysu oraz doboru ekologicznych materiałów budowlanych,
 • koordynacji działań w zakresie kierowania procesem budowlanym,
 • rozwiązywania problemów formalnych oraz koncepcyjnych przy realizacji przedsięwzięć budowlanych,
 • rozwiązywania problemów w realizacji inwestycji na obszarach chronionych i ich otulinach.

Program studiów

Sprawdź szczegóły

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Inwestycje budowlane - alternatywne źródła energii 4
2. Przygotowanie inwestycji budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 16
3. Logistyka realizacji inwestycji budowlanych 20
4. Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz międzynarodowych procedur z uwzględnieniem dyrektyw środowiskowych UE 16
5. Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym 20
6. Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie 20
7. Ekologiczne materiały budowlane 20
8. Podstawy prawa w zakresie ochrony środowiska 6
9. System OOŚ (ocen oddziaływania na środowisko) 20
10. Systemy Zarządzania Środowiskowego 20
11. Inwestycje na obszarach chronionych i w ich otulinach 20
12. Przedsiębiorczość 6
13. Wyjazdy studyjne (2 wyjazdy) 20
14. Seminarium dyplomowe 2
15. Praca dyplomowa 6
RAZEM 210

Cennik

Sprawdź szczegóły

OPŁATA REKRUTACYJNA
50zł
OPŁATA ZA STUDIA OPŁATA JEDNORAZOWA
(5% ZNIŻKI)
OPŁATA W
2  RATACH
OPŁATA W
4 RATACH
4000zł 3800zł 2 x 2000zł 4 x 1000zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Sprawdź szczegóły

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria i egzaminy) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 15 spotkań.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype