Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 

 • dyplom (lub odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),
 • 1 zdjęcia legitymacyjne,
 • aktualne CV,
 • wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz nazwę kierunku studiów) 

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Studiów Podyplomowych (pokój nr 9) lub wysłać listem poleconym na adres uczelni:
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław 

 

Opłaty

Wysokość opłat oraz zasady ich regulowania znajdą Państwo przy wybranym kierunku studiów. Wszelkich opłat należy dokonywać przelewem na konto:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław
W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje:
studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko.

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem odrębnych zasad naboru na kierunek studiów podyplomowych realizowany przy wsparciu zewnętrznego finansowania lub studiów podyplomowych z góry określoną maksymalną liczbą słuchaczy. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Terminy składania dokumentów w roku akademickim 2023/2024
na semestr zimowy od 01.06.2023 r. do 22.10.2023 r.                    
na semestr letni od 03.01.2024 r. do 17.03.2024 r.                                                         

 

Dokumenty do pobrania:

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype