Cel studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie budowy, projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi oraz obiektami mostowymi.

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • osób zajmujących się utrzymaniem, eksploatacją i zarządzaniem drogami publicznymi oraz obiektami mostowymi,
 • osób zainteresowanych pracą w Zarządzie Dróg Miejskich, Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • osób zajmujących się zamówieniami publicznymi,
 • osób zajmujących się sprawami przetargowymi związanymi z budownictwem komunikacyjnym,
 • absolwentów kierunków z obszaru nauk technicznych.
zasady rekrutacji2

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • podstaw projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi,
 • eksploatacji i zarządzania mostami drogowymi,
 • zamówień publicznych,
 • przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej infrastruktury mostowej i drogowej.

Absolwent posiada umiejętności:

 • zarządzania drogami i mostami (utrzymanie obiektów),
 • wykonywania projektów remontu i modernizacji obiektów drogowych,
 • zarządzania remontami dróg i mostów,
 • sporządzania dokumentacji ofertowej.

Program studiów

Sprawdź szczegóły

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Prawo budowlane w budownictwie drogowym 5
2. Kosztorysowanie w budownictwie komunikacyjnym 5
3. Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym 5
4. Seminarium 5
5. Elementy diagnostyki mostów 30
6. Utrzymanie i rehabilitacja obiektów mostowych 20
7. Problemy budowy i utrzymania dróg technologicznych 15
8. Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic 30
9. Zagadnienia diagnostyki nawierzchni drogowych 30
10. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 5
11. Warunki techniczne odbioru dróg 15
12. Warunki techniczne odbioru mostów 15
13. Budownictwo podziemne 5
14. Podstawy projektowania dróg i mostów 15
RAZEM 200

Cennik

Sprawdź szczegóły

OPŁATA REKRUTACYJNA
50zł
OPŁATA ZA STUDIA OPŁATA JEDNORAZOWA
(5% ZNIŻKI)
OPŁATA W
2  RATACH
OPŁATA W
4 RATACH
3600zł 3420zł 2 x 1800zł 4 x 900zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Sprawdź szczegóły

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 12 spotkań.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu). Istnieje także możliwość realizacji zajęć w formie hybrydowej w zależności od preferencji słuchaczy.
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

 

 

Pakiet startowy dla słuchaczy:

Sprawdź szczegóły

organ inz ruchu trans lad Organizacja inżynierii ruchu w transporcie lądowym Z. Zamiar, A. Surowiecki, P. Saska systemy transportowe Systemy transportowe A. Bekisz, M. Kruszyński
infrastruktura transportowa Infrastruktura transportowa Z. Zamiar, A. Surowiecki, P. Saska Logistics Transport 2021 Logistyka i transport czasopismo naukowe (20pkt. / MEiN)

Wyjazdy studyjne

Sprawdź szczegóły

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy spotkania z następującymi firmami:

 

duwojewodzkiP

Centrum Zarządzania Kryzysowego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – całodobowa dyżurna służba operacyjna ustanowiona w celu utrzymania szybkiego i sprawnego obiegu informacji w razie sytuacji kryzysowej.

a8P

Nowoczesny Obwód Utrzymania Autostrady A8 – jego zadaniem jest bieżące całoroczne utrzymanie Autostrady A8, drogi S8 i S5. Wyposażony jest w magazyn soli, wytwórnię solanki i chlorku wapnia oraz silos na sól.

gddkiaP

Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowane w węźle Wrocław Północ – jest jednym z kilku takich centrów w Polsce, a jego celem jest zarządzanie strategiczną siecią dróg krajowych obszaru południowej Polski.

Specjalistyczne laboratorium budowlane

Sprawdź szczegóły

Laboratorium inżynierii budowlanej wspiera  proces dydaktyczny  w ramach takich przedmiotów, jak: materiały budowlane / wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, oraz materiały i nawierzchnie drogowe. Realizowane są w nim także badania związane z problematyką kruszyw kamiennych, betonów, asfaltobetonów, zapraw cementowych, spoiw mineralnych, podbudów drogowych i spoiw bitumicznych. Dodatkowo studentom udostępniony został sprzęt i aparatura pomiarowa służące do specjalistycznych badań w budownictwie komunikacyjnym.

 

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype