zajawka_m

MWSLiT we Wrocławiu po raz kolejny jest współorganizatorem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2023.

zajawka_m

Celem studiów kwalifikacyjnych jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych na kierunkach związanych z szeroko rozumianą branżą TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych, a dotyczą zawodów: technik logistyk, technik spedytor i magazynier (szkoła branżowa), a także dostarczają wiedzę, kompetencje i umiejętności do kształcenia młodzieży w technikum eksploatacji portów i terminali oraz technikum transportu drogowego.

zajawka_m

12 oraz 13 września Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu uczestniczyła w kolejnej edycji Salonu Maturzystów Perspektywy 2023 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej.

zajawka_m

Przemysł samochodowy jest jedną z gałęzi polskiej gospodarki, która prężnie rozwija się w województwie dolnośląskim i opolskim.

zajawka_m

Jak podaje PortalTSL.pl, firma DSV – Global Transport and Logistics ogłosiła program inwestycji, zakładający budowę nowych centrów logistyczne w Polsce, m.in w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Sosnowcu. Największy z planowanych obiektów DSV zostanie wybudowany w Wypędach k. Warszawy.

zajawka_m

W imieniu Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu  zapraszamy na seminarium organizowane w dniu 25.09.2023 r. we Wrocławiu upowszechniające rezultaty projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” POWR.02.15.00-00-1007/20, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

zajawka_m

W imieniu Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu  zapraszamy na seminarium organizowane w dniu 26.09.2023 r. we Wrocławiu upowszechniające rezultaty projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego.” POWR.02.15.00-00-1010/20, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji i  Nauki.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42          
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype     skype

/* */