zajawka_m

W  lipcu 2022 r. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki  i Transportu we Wrocławiu nawiązała współpracę z The Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport w Egipcie. Współpraca ta odbywa się w ramach programu Erasmus+.  

zajawka_m

16.11.2022 r. odbył się wykład otwarty Internationalization at the AASTMT, którego prelegentem był Profesor  Amr Maged Ragheb El-Helw - Dziekan do Spraw Porozumień i Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej z The Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport w Egipcie.

zajawka_m

Przed nami drugi etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się ponad 600 uczestników.

zajawka_m

Zaproszenie na Seminarium Końcowe.

W imieniu Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu  zapraszamy na seminarium organizowane w dniach 14-15 grudnia 2022 we Wrocławiu upowszechniające rezultaty projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 26 spedycyjno-logistycznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji i  Nauki.

zajawka_m

W imieniu Rektora Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu  zapraszamy na seminarium organizowane w dniach 13-14 grudnia 2022 we Wrocławiu upowszechniające rezultaty projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 30 transportu kolejowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji i  Nauki.

zajawka_m

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz firma Incora podpisały umowę dotyczącą partnerstwa w prowadzonych dla studentów MWSLiT studiach dualnych.

zajawka_m

W listopadzie z wizytą do MWSLiT we Wrocławiu przyjadą Profesor  Amr Maged Ragheb El-Helw - Dziekan do Spraw Porozumień i Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Profesor Ahmed Khalifa Aly Mehanna - Prodziekan do Spraw Studenckich z partnerskiej uczelni Arab Academy of Science, Technology and Maritime Transport w Egipcie (AASTMT).

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42          
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype