Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji ze wszystkich obszarów funkcjonalnych logistyki, tak by po ukończeniu nauki mogli oni podjąć zatrudnienie w jednostkach organizacyjno-funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych, które zajmują się planowaniem i organizowaniem zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz logistyki zwrotnej.

 

Studia dadzą absolwentom wiedzę dotyczącą planowania i zarządzania logistycznego, a także projektowania procesów i systemów logistycznych, z uwzględnieniem aspektów technicznych (infrastruktura magazynowa, transport wewnętrzny, technologie informatyczne w logistyce), ekonomicznych (rachunek kosztów działań logistycznych, ubezpieczenia w logistyce, marketing usług logistycznych), organizacyjnych (działalność menedżera logistyki, zarządzanie projektami i innowacjami w logistyce), a także środowiskowych (ekologistyka, zrównoważony rozwój).

 

 

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • osób chcących nabyć praktyczną wiedzę z obszaru logistyki (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja ekologistyka)
  i na tej podstawie zdobyć dobrze płatną pracę w podmiotach gospodarczych i instytucjach związanych z branżą logistyczną,
 • pracowników podmiotów branży logistycznej, którzy chcą aktualizować wiedzę i doskonalić kompetencje w obszarze zagadnień
  związanych z nowymi trendami, rozwiązaniami i kierunkami rozwoju szeroko rozumianej logistyki,
 • osób, które w nowopowstałych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach będą odpowiedzialne za logistykę
  (planowanie, organizowanie, dokumentowanie i rozliczanie operacji i procesów logistycznych).
zasady rekrutacji2

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • miejsca i roli logistyki w funkcjonowaniu podmiotów, instytucji i gospodarki państwa,
 • zależności występujących między obszarami funkcjonalnymi logistyki tj. zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją i ekologistyką,
 • technologii magazynowych oraz narzędzi informatycznych wspomagających funkcjonowanie nowoczesnego magazynu,
 • zasad funkcjonowania międzynarodowych sieci logistycznych, centrów logistycznych, a także rozwijającej się logistyki e-commerce,
 • zarządzania projektami i innowacjami w logistyce z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i działań marketingowych.

Absolwent posiada umiejętności:

 • planowania przedsięwzięć i procesów logistycznych przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych,
 • planowania, organizowania i optymalizowania procesów magazynowych przy wykorzystaniu infrastruktury magazynowej, środków transportu wewnętrznego oraz narzędzi i rozwiązań informatycznych,
 • poszukiwania rynków zbytu oraz dobierania kanałów dystrybucji dla towarów o przeznaczeniu rynkowym z uwzględnieniem narzędzi marketingu i zasad obowiązujących w wymianie handlowej – w tym międzynarodowej,
 • harmonogramowania i kosztorysowania procesów zaopatrzenia i produkcji przy uwzględnieniu różnego typu ryzyk i ograniczeń rynkowych,
 • prowadzenia dokumentacji obowiązującej we wszystkich obszarach funkcjonalnych logistyki – w sposób elektroniczny i tradycyjny.

Program studiów

Sprawdź szczegóły

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Logistyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki 2
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 16
3. Planowanie logistyczne 12
4. Projektowanie procesów i systemów logistycznych 10
5. Zarządzanie łańcuchem logistycznym 16
6. Infrastruktura logistyczna 8
7 Logistyka międzynarodowa i międzynarodowe sieci logistyczne 10
8. Technologie usług magazynowania i transportu wewnętrznego 16
9. Centra logistyczne 4
10. Sieci handlowe i dystrybucyjne a logistyka e-commerce 8
11. Dokumentacja w logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 10
12. Automatyzacja i cyfryzacja w logistyce (Logistyka 4.0) 12
13. Rachunek kosztów działań logistycznych 4
14. Ubezpieczenia w logistyce 4
15. Rozwiązania IT w logistyce 12
16. Działalność menedżera logistyki 6
17. Zarządzanie projektem logistycznym z elementami marketingu usług logistycznych 8
18. Zarządzanie innowacjami w logistyce 6
19. Ekologistyka i zrównoważony rozwój 4
20. Wykład praktyka 10
21. Seminarium dyplomowe 2
RAZEM 180

Cennik

Sprawdź szczegóły

OPŁATA REKRUTACYJNA
50 zł
OPŁATA ZA STUDIA OPŁATA JEDNORAZOWA
(5% ZNIŻKI)
OPŁATA W
2  RATACH
OPŁATA W
4 RATACH
4 000 zł 3 800 zł 2 x 2 000 zł 4 x 1 000 zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Sprawdź szczegóły

 

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 • Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym. Zjazdy sobotnio – niedzielne (1-2 razy w miesiącu).
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 11 spotkań w formie hybrydowej. Dwa spotkania (pierwsze i ostatnie) odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu pozostałe zaś online.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szeroko rozumianej logistyki.
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

 

Pakiet startowy dla słuchaczy:

Sprawdź szczegóły

logistyka w przedsiebiorstwie Logistyka w przedsiębiorstwie S. Krawczyk, A. Burghardt, A. Kobyłt, A. Tubis Logistyka1 Logistyka B. Klepacki (red.)
Logistics Transport 2021 Logistyka i transport czasopismo naukowe (20pkt. / MEiN)    

Zajęcia wprowadzające z logistyki

Sprawdź szczegóły

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

 
LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Logistyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki 2
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6
3. Planowanie logistyczne 3
4. Projektowanie procesów i systemów logistycznych 3
5. Zarządzanie łańcuchem logistycznym 2
RAZEM 16
 

 

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype