Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Poruszana w toku studiów problematyka pozwala na usprawnianie działań zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w ramach funkcjonujących łańcuchów logistycznych. W czasie zajęć słuchacz zapozna się z głównymi typami strat (marnotrawstwa - Muda) i metodami ich identyfikacji, a także  zostanie wyposażony w skuteczne narzędzia do ich trwałej eliminacji. Szczególnie istotną kwestią jest podkreślenie znaczenia narzędzi Lean Management do usprawniania procesów nie tylko w sektorach produkcyjnych, ale i usługowych.

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • pracowników planowania produkcji,
 • pracowników obszaru kontroli jakość,
 • pracowników magazynu,
 • pracowników zakupów,
 • pracowników dystrybucji.
zasady rekrutacji2

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • zasad koncepcji Lean Management,
 • tworzenia elastycznego systemu produkcji,
 • usprawniania systemu logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa,
 • stosowania zasad filozofii Kaizen w obszarze zarządzania produkcją,
 • zarządzania zespołem produkcyjnym.

Absolwent posiada umiejętności:

 • optymalizowania kosztów produkcji,
 • redukowania czasów przezbrojeń maszyn oraz linii produkcyjnych,
 • rozwiązywania problemów jakościowych w obszarze produkcji,
 • zapewniania ciągłości produkcji,
 • zarządzania zapasami.

Program studiów

Sprawdź szczegóły

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Modele biznesowe 8
2. Modele biznesowe oparte na Lean Management 2
3. Lean game - symulacja Lean Manufacturing 4
4. Podstawowe zasady Lean Management 2
5. Rodzaje marnotrawstwa 4
6. Koncentracja na kliencie i strumieniu wartości 2
7. Wprowadzenie do mapowania - 7 kroków 4
8. Tworzenie mapy stanu obecnego 6
9. Tworzenie mapy stanu przyszłego 6
10. Wdrażanie w praktyce stanu przyszłego 6
11. Rozwiązywanie problemów - podejście PDCA 2
12. Kaizen 2
13. Koła jakości 2
14. Narzędzia diagnozy problemów: 5Why, Diagram Ishikawy, FTA, Matryca P-S 4
15. Kreatywność oraz jej znaczenie w Lean Manufacturing 4
16. Techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów 8
17. Założenia i istota kultury ciągłego doskonalenia 4
18. Przywództwo w kulturze Lean 4
19. System motywowania i oceniania pracowników 4
20. Komunikacja i praca zespołowa 4
21. Instruowanie pracowników wg modelu TWI 4
22. Relacje z pracownikami wg modelu TWI 4
23. Zarządzanie zmianami w organizacji 4
24. Przepływ materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa 4
25. Zrównoważona gospodarka zapasami 6
26. System KANBAN 8
27. Projektowanie tras i rutyn dla dotowarowania 4
28. Redukcja zapasów w toku 4
29. Zarządzanie supermarketami 4
30. Zarządzanie łańcuchem dostaw 8
31. System Pull w łańcuchu dostaw 4
32. System dostaw dokładnie na czas - JiT 4
33. Poziomowanie produkcji – Heijunka 4
34. Sekwencyjny plan produkcji 4
35. Uwarunkowania szczupłego łańcucha dostaw 4
36. System 5S 4
37. Zarządzanie wizualne - VBM 4
38. Nowoczesne narzędzia utrzymania ruchu - TPM 8
39. Pomiary procesu - wskaźniki skuteczności, efektywności produktywności i wskaźnik OEE 4
40. Błyskawiczne przezbrojenia - metoda SMED 8
RAZEM 180

Cennik

Sprawdź szczegóły

OPŁATA REKRUTACYJNA
50zł
OPŁATA ZA STUDIA OPŁATA JEDNORAZOWA
(5% ZNIŻKI)
OPŁATA W
2  RATACH
OPŁATA W
4 RATACH
4200zł 3990zł 2 x 2100zł 4 x 1050zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Sprawdź szczegóły

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty,  seminaria,  egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym. Zjazdy sobotnio – niedzielne (1-2 razy w miesiącu).
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 11 spotkań w formie hybrydowej. Dwa spotkania (pierwsze i ostatnie) odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu pozostałe zaś online.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szerokorozumianej logistyki. Blok logistyczny ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z branży TSL (Transport – Logistyka – Spedycja), po to aby absolwenci kierunków niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku studiów.
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

 

 

Pakiet startowy dla słuchaczy:

Sprawdź szczegóły

decyzje w organizacjach  Decyzje w organizacjach M. Szeloch  Logistics Transport 2021 Logistyka i transport czasopismo naukowe (20pkt. / MEiN)
nowoczesna koncepcja logistyki produkcji 230 250x330 Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji A. Szymonik, D. Chudzik  

 

Wyjazdy studyjne

Sprawdź szczegóły

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne.

Grupa IKEA prowadzi działalność w całym łańcuchu wartości, począwszy od strategii asortymentowej oraz rozwoju produktów po produkcję, dystrybucję i sprzedaż detaliczną.

CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia oraz jego największym producentem w Polsce. Grupa CCC zatrudnia 7000 pracowników, posiada 700 sklepów i własną fabrykę butów skórzanych. Rocznie firma sprzedaje 25 milionów par butów.

Zajęcia wprowadzające z logistyki

Sprawdź szczegóły

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Istota i zakres logistyki 2
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6
3. Istota i zakres spedycji 3
4. Transport w rozwoju logistyki 3
5. Logistyka w praktyce gospodarczej – wykład praktyka 2
RAZEM 16

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype